Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova. Evoluţii şi provocări
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
595 9
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-31 08:34
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[343.533+347.77](478) (1)
Offences against public credit, morality, the family (487)
Commercial law. Company law (1244)
SM ISO690:2012
SIBOV, Liviu. Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova. Evoluţii şi provocări . In: Intellectus, 2012, nr. 2, pp. 46-50. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 2 / 2012 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087

Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova. Evoluţii şi provocări
CZU: [343.533+347.77](478)

Pag. 46-50

Sibov Liviu
 
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
 
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2013


Rezumat

În calitatea asumată de stat independent ce aspiră să devină membru al Comunităţii Europene, Republica Moldova a făcut paşi enormi pentru stabilirea şi consolidarea sistemului său de protecţie a proprietăţii intelectuale, inclusiv sub aspectul asigurării respectării drepturilor. Ţara noastră a trecut printr-un şir de reforme legislative şi instituţionale menite să îmbunătăţească situaţia privind protecţia drepturilor de proprietate intelectuală. Pentru a se alinia la standardele OMC, Republica Moldova a ajustat legislaţia sa în domeniul proprietăţii intelectuale cu cerinţele Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ (TRIPs), a adoptat un cadru legislativ nou în domeniul proprietăţii intelectuale, armonizat întru totul cu acquis-ul comunitar, au fost efectuate modificări semnificative în legislaţia naţională. Cu toate acestea, mai există suficiente rezerve în ceea ce priveşte asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, întrucât fenomenele contrafacerii şi piraterii evoluează şi se adaptează mereu la noile condiţii social economice, inclusiv tehnologice.

In the assumed capacity of independent state that aspires to become a member of the European Community, Moldova has made enormous steps in establishing and strengthening its intellectual property protection system, including in terms of ensuring the enforcement of rights. Our country went through a series of legislative and institutional reforms aimed at improving the situation on protection of intellectual property rights. To align with WTO standards, Moldova has adjusted its legislation on intellectual property with the requirements of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), adopted a new legal framework on intellectual property, fully harmonized with the acquis communautaire, there were made significant changes in national legislation. However, there are sufficient reserves in the enforcement of intellectual property rights, as counterfeiting and piracy phenomena evolve and adapt constantly to new socio-economic conditions, including technology.