Republica Moldova şi Uniunea Europeană au semnat Acordul privind protecţia Indicaţiilor Geografice
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
591 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-04 19:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.77:911.3:33(478+4) (1)
Commercial law. Company law (1221)
General geography. Science of geographical factors (systematic geography). Theoretical geography (126)
Economics. Economic science (7703)
SM ISO690:2012
Republica Moldova şi Uniunea Europeană au semnat Acordul privind protecţia Indicaţiilor Geografice . In: Intellectus. 2012, nr. 2, p. 4. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 2 / 2012 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087

Republica Moldova şi Uniunea Europeană au semnat Acordul privind protecţia Indicaţiilor Geografice
CZU: 347.77:911.3:33(478+4)

Pag. 4-4

 
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Republica Moldova şi Uniunea Europeană au semnat pe 26 iunie curent, la Bruxelles, Acordul cu privire la protecţia Indicaţiilor Geogr afice (IG) ale produselor agr icole şi alimentare. Documentul a fost oficializat în timpul vizitei de lucru a Prim-ministrului Vladimir Filat la Bruxelles, la eveniment fiind prezenţi mai mulţi oficiali europeni.

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-16768</doi_batch_id>
<timestamp>1680391560</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Intellectus</full_title>
<issn media_type='print'>18107079</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2012</year>
</publication_date>
<issue>2</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Republica Moldova şi Uniunea Europeană au semnat Acordul privind protecţia Indicaţiilor Geografice
</title>
</titles>
<contributors>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2012</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>4</first_page>
<last_page>4</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>