Economia comportamentală și provocarile previzionarii
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
170 7
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-19 14:46
SM ISO690:2012
FRUNZE, Oleg. Economia comportamentală și provocarile previzionarii. In: Teoria și practica administrării publice, Ed. 26, 20 mai 2022, Chişinău. Chişinău: CEP USM, 2022, Ediția 26, pp. 0-475. ISBN 978-9975-3542-3-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26, 2022
Conferința "Teoria și practica administrației publice"
26, Chişinău, Moldova, 20 mai 2022

Economia comportamentală și provocarile previzionarii

Behavioural economics and forecasting challenges


Pag. 0-475

Frunze Oleg
 
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
 
Proiect:
01 Elaborarea masurilor diferenţiate de conservare şi majorare a conţinutului de substanţă organică în solurile podzolite din Bielorusia şi cernoziomurile obişnuite din Moldova de Sud
 
Disponibil în IBN: 15 noiembrie 2022


Rezumat

Behavioural economics studies the effects of psychological, cognitive, emotional, cultural and social factors on the decisions of individuals and institutions and how those decisions vary from those implied by classical economic theory. Behavioural economics is primarily concerned with the bounds of rationality of economic agents. Behavioral models typically integrate insights from psychology, neuroscience and microeconomic theory. The study of behavioral economics includes how market decisions are made and the mechanisms that drive public choice.

Cuvinte-cheie
ehavioural economics, psychological, cognitive, emotional, cultural and social factors

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Economia comportamentală și provocarile previzionarii">
<meta name="citation_author" content="Frunze Oleg">
<meta name="citation_publication_date" content="2022">
<meta name="citation_collection_title" content="Teoria și practica administrării publice">
<meta name="citation_volume" content="Ediția 26">
<meta name="citation_firstpage" content="0">
<meta name="citation_lastpage" content="475">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/471-475_2.pdf">