Тепловой насос на диоксиде углерода в сверхкритическом цикле для пастеризационно- охладительной установки молочных продуктов
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
986 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-14 23:00
SM ISO690:2012
ШИТ, М., ИОЙШЕР, А., ШИТ, Б.М.. Тепловой насос на диоксиде углерода в сверхкритическом цикле для пастеризационно- охладительной установки молочных продуктов . In: Problemele Energeticii Regionale, 2012, nr. 2(19), pp. 42-56. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2(19) / 2012 / ISSN 1857-0070

Тепловой насос на диоксиде углерода в сверхкритическом цикле для пастеризационно- охладительной установки молочных продуктов

Pag. 42-56

Шит М., Иойшер А., Шит Б.М.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Разработаны схемы пастеризационно-охладительных установок для молочных продуктов с тепловыми насосами на диоксиде углерода. Схемы отличаются от известных схем возможностью использования дополнительного полезного тепла, например, для нагрева воды при выполнении основного технологического процесса.

Sunt elaborate schemele instalaţiilor de pasteurizare şi răcire a produselor lactate cu utilizarea pompelor de căldură pe dioxid de carbon ca agent frigorific. Schemele se deosebesc de la cele cunoscute prin asigurarea posibilităţii utilizării surplusului de căldură pentru prepararea apei calde concomitent cu asigurarea calităii procesului tehnologic.

There are elaborated schemes of installations for pasteurization and cooling of dairy foods with heat pumps introduced in there schemes. Schemes distinguish oneself by the possibility of using of additional useful heat for getting hot water for technological purposes.

Cuvinte-cheie
тепловой насос, молоко, термодинамический цикл, диоксид углерода,

пастеризационно-охладительная установка