Planificarea acţiunilor educative zilnice în grădiniţa de copii
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1051 13
Ultima descărcare din IBN:
2022-10-02 08:28
SM ISO690:2012
CARABET, Natalia. Planificarea acţiunilor educative zilnice în grădiniţa de copii. In: Revistă de știinţe socioumane . 2011, nr. 1(17), pp. 39-45. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 1(17) / 2011 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Planificarea acţiunilor educative zilnice în grădiniţa de copii

Pag. 39-45

Carabet Natalia
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 11 decembrie 2013


Rezumat

Article argues the importance of planning kindergarten activities. kindergarten educational activities should be attractive recreational and cognitive. This mission is the educator who will steer the preschool curriculum.

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-16624</cfResPublId>
<cfResPublDate>2011-01-04</cfResPublDate>
<cfVol>17</cfVol>
<cfIssue>1</cfIssue>
<cfStartPage>39</cfStartPage>
<cfISSN>1857-0119</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/16624</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Planificarea acţiunilor educative zilnice în grădiniţa de copii</cfTitle>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'>Article argues the importance of planning kindergarten activities. kindergarten educational activities should be attractive recreational and cognitive. This mission is the educator who will steer the preschool curriculum.</cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2011-01-04T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2011-01-04T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-10766</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2011-01-04T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-10766</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-10766-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2011-01-04T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Carabet</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Natalia</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>