Limba română – mijloc de integrare socio-culturală a tinerilor din Republica Moldova aici și acum?
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
279 2
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-03 08:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.02:811.135.1'243 (3)
General questions of didactics and method (1233)
Balkan Romance / Balkan Romanic languages (1464)
SM ISO690:2012
GORAŞ-POSTICĂ, Viorica, NASTASIU, Silvia. Limba română – mijloc de integrare socio-culturală a tinerilor din Republica Moldova aici și acum? In: ACROSS , 2021, nr. 4(2), pp. 5-15. ISSN -.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
ACROSS
Numărul 4(2) / 2021 / ISSN - /ISSNe 2602-1463

Limba română – mijloc de integrare socio-culturală a tinerilor din Republica Moldova aici și acum?

CZU: 37.02:811.135.1'243

Pag. 5-15

Goraş-Postică Viorica1, Nastasiu Silvia2
 
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
 
Disponibil în IBN: 4 octombrie 2022


Rezumat

Articolul prezintă rezultatele unui studiu pedagogic, realizat de autoare în rândul a peste 160 de studenți alolingvi din cadrul USMF „Nicolae Testemițanu”, în baza unui chestionar cu itemi diverși, ca structură și ca perspectivă de punere a problemelor. Așa cum, la etapa actuală, în mediul social-politic, se poartă mai multe discuții în contradictoriu, cu privire la problema cunoașterii/folosirii limbii române ca limbă oficială a statului Republica Moldova și de comunicare interetnică, s-a intenționat a colecta opinii și atitudini curente alte tinerilor în domeniul dat. Sinteza răspunsurilor obținute relevă anumite aspecte pozitive, atitudini constructive, dar și probleme stringente, care continuă să polarizeze societatea, inclusiv în mediile universitare și profesionale, după criteriul lingvistic.

Cuvinte-cheie
limbă, limba română, studenți alolingvi, atitudini, cunoaştere, competenţe de comunicare

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Goraş-Postică, V.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat din Moldova, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Nastasiu, S.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Limba rom&acirc;nă &ndash; mijloc de integrare socio-culturală  a tinerilor din Republica Moldova aici și acum?</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2021</publicationYear>
<subjects>
<subject>limbă</subject>
<subject>limba română</subject>
<subject>studenți alolingvi</subject>
<subject>atitudini</subject>
<subject>cunoaştere</subject>
<subject>competenţe de comunicare</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>37.02:811.135.1'243</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2021-07-01</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Articolul prezintă rezultatele unui studiu pedagogic, realizat de autoare &icirc;n r&acirc;ndul a peste 160 de studenți alolingvi din cadrul USMF &bdquo;Nicolae Testemițanu&rdquo;, &icirc;n baza unui chestionar cu itemi diverși, ca structură și ca perspectivă de punere a problemelor. Așa cum, la etapa actuală, &icirc;n mediul social-politic, se poartă mai multe discuții &icirc;n contradictoriu, cu privire la problema cunoașterii/folosirii limbii rom&acirc;ne ca limbă oficială a statului Republica Moldova și de comunicare interetnică, s-a intenționat a colecta opinii și atitudini curente alte tinerilor &icirc;n domeniul dat. Sinteza răspunsurilor obținute relevă anumite aspecte pozitive, atitudini constructive, dar și probleme stringente, care continuă să polarizeze societatea, inclusiv &icirc;n mediile universitare și profesionale, după criteriul lingvistic.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>