Competență și cerințe profesionale în cariera didacticăImpactul pandemiei asupra educaţiei
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
276 42
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-27 20:43
SM ISO690:2012
GUȚU, Andrei. Competență și cerințe profesionale în cariera didacticăImpactul pandemiei asupra educaţiei. In: Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului, Ed. 2, 12-13 noiembrie 2021, Chisinau. Chişinău: CEP UPC, 2021, Ediția 2, pp. 27-36. ISBN 978-9975-46-583-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 2, 2021
Conferința "Educația din perspectiva concetului Clasa Viitorului"
2, Chisinau, Moldova, 12-13 noiembrie 2021

Competență și cerințe profesionale în cariera didactică

Impactul pandemiei asupra educaţiei

The impact of the pandemic on education


Pag. 27-36

Guțu Andrei12
 
1 Școală Gimnazială Omega – Târgu Mureș,
2 Institutul de Management Japonez
 
Disponibil în IBN: 4 octombrie 2022


Rezumat

About one and a half years after the pandemic began, in every corner of the world, we have a clearer picture of the effects of the pandemic on education, and the conclusions are worrying, which means that the problem is deeply felt in education. The rapid need for digitization, the challenges of a new curriculum adapted to teaching online, the negative psycho-social impact of pupils resulting from isolation, anxiety, insecurity, and in particular the increase in school drop-out rates due to lack of access to online learning, There are some of the realities facing the global education system due to Covid-19. Strengthening educational institutions alongside teachers can be a key condition for the recovery of education in the post-pandemic period, undeniable, with the support of central and local public authorities.

La aproximativ un an şi jumătate de la începerea pandemiei, în fiecare colț al mapamondului, avem o evidență mai clară legată de efectele pandemiei asupra educației, iar concluziile sunt îngrijorătoare, ceea ce înseamnă că problema este profund resimțită în învăţământ. Nevoia rapidă de digitalizare, provocările legate de realizarea unui nou curriculum adaptat predării online, impactul psiho-social negativ resimțit de elevi, generat de izolare, anxietate, nesiguranță, dar mai ales creșterea ratei abandonului școlar cauzat de lipsa accesului la mijloacele de învățare online, sunt câteva dintre realitățile cu care se confruntă sistemul educațional la nivel global din cauza Covid-19. Consolidarea instituţiilor de învăţământ alături de cadrele didactice poate fi o condiţie esenţială pentru redresarea educaţiei în perioada post-pandemică, indubitabil, cu sprijinul autorităţilor publice centrale şi locale.

Cuvinte-cheie
pandemic, education, abandonment, online, Consolidation, recovery,

pandemie, educaţie, abandon, online, consolidare, redresare.