Геополитическая трансформация мира в эпоху глобальной нестабильности и постправды
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
65 3
Ultima descărcare din IBN:
2022-10-15 20:59
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327.39 (79)
Internationalism. International movements, objectives (96)
SM ISO690:2012
ДЕРГАЧЕВ, Владимир. Геополитическая трансформация мира в эпоху глобальной нестабильности и постправды. In: Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2022, nr. 2, pp. 35-50. ISSN 1857-1999.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Numărul 2 / 2022 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963

Геополитическая трансформация мира в эпоху глобальной нестабильности и постправды

Geopolitical transformation of the world in the era of global instability and post-truth

Transformarea geopolitică a lumii în era instabilității globale și a post-adevărului

CZU: 327.39
JEL: F15, F52.

Pag. 35-50

Дергачев Владимир
 
Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова
 
Disponibil în IBN: 16 septembrie 2022


Rezumat

In the modern world, there is a crisis of neoliberal globalization, accompanied by a large-scale geopolitical transformation and the formation of new centers of economic and military-political power. The main fronts of confrontation between the key geopolitical players of the West and Non-West are the Middle East, Eastern Europe and the arc of instability of the post-Soviet states, the Asia-Pacific region with Taiwan and the South China Sea, the Caribbean region. As a result of the transformation of American foreign policy, the era of Washington's military and economic protectionism towards Europe, which has become a US protectorate in military and political terms, is ending. The World Wide Web has become a powerful geopolitical weapon. In the coming era of global instability and post-truth, the geopolitical power of the state is determined primarily by the strength of the spirit, the victory of truth over lies

В современном мире наблюдается кризис неолиберальной глобализации, сопровождаемый крупномасштабной геополитической трансформацией и формированием новых центров экономической и военно-политической мощи. Главные фронты противостояния ключевых геополитических игроков Запада и Не-Запада — Ближний Восток, Восточная Европа и дуга нестабильности постсоветских государств, Азиатско-Тихоокеанский регион с Тайванем и с Южно-Китайским морем, Карибский регион. В результате трансформации американской внешней политики заканчивается эра военного и экономического протекционизма Вашингтона в отношении Европы, ставшей протекторатом США в военно-политическом отношении. Всемирные сети стали мощным геополитическим оружием. В наступившую эпоху глобальной нестабильности и постправды геополитическая мощь государства определяется в первую очередь силой духа, победой правды над ложью

În lumea modernă, există o criză a globalizării neoliberale, însoțită de o transformare geopolitică pe scară largă și de formarea de noi centre de putere economică și militar-politică. Principalele fronturi de confruntare între actorii geopolitici cheie ai Occidentului și Non-Vestului sunt Orientul Mijlociu, Europa de Est și arcul instabilității statelor post—sovietice, regiunea Asia-Pacific cu Taiwan și Marea Chinei de Sud, regiunea Caraibelor. Ca urmare a transformării politicii externe americane, Epoca protecționismului militar și economic al Washingtonului față de Europa, care a devenit un protectorat american în termeni militari și politici, se încheie. Rețelele mondiale au devenit o armă geopolitică puternică. În noua eră a instabilității globale și a post-adevărului, puterea geopolitică a statului este determinată în primul rând de puterea spiritului, de Victoria adevărului asupra minciunilor.

Cuvinte-cheie
geopolitics, Geopolitical transformation, USA, China, Russia, Europe, post-truth,

геополитика, геополитическая трансформация, США, КНР, Россия, Европа, постправда,

geopolitică, transformare geopolitică, SUA, China, Rusia, Europa, post-adevăr

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Dergaciov, V.A.</dc:creator>
<dc:date>2022-09-12</dc:date>
<dc:description xml:lang='en'><p>In the modern world, there is a crisis of neoliberal globalization, accompanied by a large-scale geopolitical transformation and the formation of new centers of economic and military-political power. The main fronts of confrontation between the key geopolitical players of the West and Non-West are the Middle East, Eastern Europe and the arc of instability of the post-Soviet states, the Asia-Pacific region with Taiwan and the South China Sea, the Caribbean region. As a result of the transformation of American foreign policy, the era of Washington&#39;s military and economic protectionism towards Europe, which has become a US protectorate in military and political terms, is ending. The World Wide Web has become a powerful geopolitical weapon. In the coming era of global instability and post-truth, the geopolitical power of the state is determined primarily by the strength of the spirit, the victory of truth over lies</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='ru'><p>В современном мире наблюдается кризис неолиберальной глобализации, сопровождаемый крупномасштабной геополитической трансформацией и формированием новых центров экономической и военно-политической мощи. Главные фронты противостояния ключевых геополитических игроков Запада и Не-Запада &mdash; Ближний Восток, Восточная Европа и дуга нестабильности постсоветских государств, Азиатско-Тихоокеанский регион с Тайванем и с Южно-Китайским морем, Карибский регион. В результате трансформации американской внешней политики заканчивается эра военного и экономического протекционизма Вашингтона в отношении Европы, ставшей протекторатом США в военно-политическом отношении. Всемирные сети стали мощным геополитическим оружием. В наступившую эпоху глобальной нестабильности и постправды геополитическая мощь государства определяется в первую очередь силой духа, победой правды над ложью</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='ro'><p>&Icirc;n lumea modernă, există o criză a globalizării neoliberale, &icirc;nsoțită de o transformare geopolitică pe scară largă și de formarea de noi centre de putere economică și militar-politică. Principalele fronturi de confruntare &icirc;ntre actorii geopolitici cheie ai Occidentului și Non-Vestului sunt Orientul Mijlociu, Europa de Est și arcul instabilității statelor post&mdash;sovietice, regiunea Asia-Pacific cu Taiwan și Marea Chinei de Sud, regiunea Caraibelor. Ca urmare a transformării politicii externe americane, Epoca protecționismului militar și economic al Washingtonului față de Europa, care a devenit un protectorat american &icirc;n termeni militari și politici, se &icirc;ncheie. Rețelele mondiale au devenit o armă geopolitică puternică. &Icirc;n noua eră a instabilității globale și a post-adevărului, puterea geopolitică a statului este determinată &icirc;n primul r&acirc;nd de puterea spiritului, de Victoria adevărului asupra minciunilor.</p></dc:description>
<dc:source>Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale  (2) 35-50</dc:source>
<dc:subject>geopolitics</dc:subject>
<dc:subject>Geopolitical transformation</dc:subject>
<dc:subject>USA</dc:subject>
<dc:subject>China</dc:subject>
<dc:subject>Russia</dc:subject>
<dc:subject>Europe</dc:subject>
<dc:subject>post-truth</dc:subject>
<dc:subject>геополитика</dc:subject>
<dc:subject>геополитическая трансформация</dc:subject>
<dc:subject>США</dc:subject>
<dc:subject>КНР</dc:subject>
<dc:subject>Россия</dc:subject>
<dc:subject>Европа</dc:subject>
<dc:subject>постправда</dc:subject>
<dc:subject>geopolitică</dc:subject>
<dc:subject>transformare geopolitică</dc:subject>
<dc:subject>SUA</dc:subject>
<dc:subject>China</dc:subject>
<dc:subject>Rusia</dc:subject>
<dc:subject>Europa</dc:subject>
<dc:subject>post-adevăr</dc:subject>
<dc:title><p>Геополитическая трансформация мира в эпоху глобальной нестабильности и постправды</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>