Desfășurarea terapiei cognitiv-comportamentale in ameliorarea simptomelor depresiei, anxietății generalizate și anxietății sociale la adolescenți. Studiu de caz
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
783 215
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-13 10:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.8 (302)
Psychology (3511)
SM ISO690:2012
CALANCEA, Angela. Desfășurarea terapiei cognitiv-comportamentale in ameliorarea simptomelor depresiei, anxietății generalizate și anxietății sociale la adolescenți. Studiu de caz. In: Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei), 2022, nr. 2(28), pp. 87-97. ISSN 1857-0623. DOI: https://doi.org/10.36120/2587-3636.v28i2.87-97
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 2(28) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636

Desfășurarea terapiei cognitiv-comportamentale in ameliorarea simptomelor depresiei, anxietății generalizate și anxietății sociale la adolescenți. Studiu de caz

Developing cognitive-behavioral therapy in relieving the symptoms of depression, generalized anxiety and social anxiety in adolescents. Case study

DOI:https://doi.org/10.36120/2587-3636.v28i2.87-97
CZU: 159.922.8

Pag. 87-97

Calancea Angela
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 7 septembrie 2022


Rezumat

Adolescenții se caracterizează prin particularități distincte ale sferei afective, iar condițiile biosociale declanșează defavorizări afective relevate printr-un nivel avansat al depresiei și anxietății. Aceasta se agravează, la etapa actuală, ca urmare a faptului că orientările valorice și de conținut au devenit mai difuze, iar personalitatea adolescentului, este din ce în ce mai predispusă către dereglări ale sferei afective, psihice, cognitive și comportamentale. În acest articol au fost elucidare mecanismele ce determină apariția tulburărilor emoționale la adolescenți, a fost demonstrată posibilitatea diminuării tulburărilor emoționale la adolescenți, a fost utilizat modelul terapiei cognitiv comportamentale pentru ameliorarea simptomelor depresiei, anxietății generalizate și anxietății sociale. la adolescenți

Adolescents are characterized by distinct features of the affective sphere, and bio-social conditions trigger affective disadvantages revealed by an advanced level of depression and anxiety. This is exacerbated at this stage by the fact that value and content orientations have become more diffuse, and the adolescent's personality is increasingly prone to disorders of the emotional, mental, cognitive and behavioral spheres. elucidation of the mechanisms that determine the occurrence of emotional disorders in adolescents, the possibility of reducing emotional disorders in adolescents has been demonstrated, the model of cognitive behavioral therapy has been used to alleviate the symptoms of depression, generalized anxiety and social anxiety. in adolescents

Cuvinte-cheie
adolescenţi, anxietatea generalizată, anxietate socială, depresie, emoţii, sfera afectivă,

adolescents, generalized anxiety, social anxiety, depression, emotions, affective sphere

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<identifier identifierType='DOI'>10.36120/2587-3636.v28i2.87-97</identifier>
<creators>
<creator>
<creatorName>Calancea, A.</creatorName>
<affiliation>Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Desfășurarea terapiei cognitiv-comportamentale in ameliorarea simptomelor depresiei, anxietății generalizate și anxietății sociale la adolescenți. Studiu de caz</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2022</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-0623</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>adolescenţi</subject>
<subject>anxietatea generalizată</subject>
<subject>anxietate socială</subject>
<subject>depresie</subject>
<subject>emoţii</subject>
<subject>sfera afectivă</subject>
<subject>adolescents</subject>
<subject>generalized anxiety</subject>
<subject>social anxiety</subject>
<subject>depression</subject>
<subject>emotions</subject>
<subject>affective sphere</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>159.922.8</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2022-09-01</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Adolescenții se caracterizează prin particularități distincte ale sferei afective, iar condițiile biosociale declanșează defavorizări afective relevate printr-un nivel avansat al depresiei și anxietății. Aceasta se agravează, la etapa actuală, ca urmare a faptului că orientările valorice și de conținut au devenit mai difuze, iar personalitatea adolescentului, este din ce &icirc;n ce mai predispusă către dereglări ale sferei afective, psihice, cognitive și comportamentale. &Icirc;n acest articol au fost elucidare mecanismele ce determină apariția tulburărilor emoționale la adolescenți, a fost demonstrată posibilitatea diminuării tulburărilor emoționale la adolescenți, a fost utilizat modelul terapiei cognitiv comportamentale pentru ameliorarea simptomelor depresiei, anxietății generalizate și anxietății sociale. la adolescenți</p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>Adolescents are characterized by distinct features of the affective sphere, and bio-social conditions trigger affective disadvantages revealed by an advanced level of depression and anxiety. This is exacerbated at this stage by the fact that value and content orientations have become more diffuse, and the adolescent&#39;s personality is increasingly prone to disorders of the emotional, mental, cognitive and behavioral spheres. elucidation of the mechanisms that determine the occurrence of emotional disorders in adolescents, the possibility of reducing emotional disorders in adolescents has been demonstrated, the model of cognitive behavioral therapy has been used to alleviate the symptoms of depression, generalized anxiety and social anxiety. in adolescents</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>