Activități didactice extracurriculare în procesul de predareînvățare- evaluare a limbii române ca limbă străină (RLS)
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
349 9
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-31 22:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.016:811 (239)
Fundamentals of education. Theory. Policy etc. (4061)
Languages (3292)
SM ISO690:2012
BRANIŞTE, Ludmila. Activități didactice extracurriculare în procesul de predareînvățare- evaluare a limbii române ca limbă străină (RLS). In: Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei), 2022, nr. 2(28), pp. 75-86. ISSN 1857-0623. DOI: https://doi.org/10.36120/2587-3636.v28i2.75-86
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 2(28) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636

Activități didactice extracurriculare în procesul de predareînvățare- evaluare a limbii române ca limbă străină (RLS)

Extracurricular teaching activities in the process of teachinglearning- evaluation of Romanian language as a foreign language (RFL)

DOI:https://doi.org/10.36120/2587-3636.v28i2.75-86
CZU: 37.016:811

Pag. 75-86

Branişte Ludmila
 
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
 
 
Disponibil în IBN: 7 septembrie 2022


Rezumat

Provocările actuale pe care ni le adresează spațiul european ne invită pe noi, profesorii de limbi străine, să le facilităm studenților străini deprinderea unei autonomii transferabile în diverse contexte sociale, culturale, profesionale. Activitățile didactice extracurriculare reprezintă un important instrument pentru învățarea limbii române ca limbă străină. Pentru optimizarea însușirii practice a limbii și a abilităților de comunicare, considerăm că este necesară expunerea directă a grupului la mediul din afara sălii de clasă, în activități care să implice utilizarea limbii în contexte sociale și culturale.

The current challenges that the European space addresses to us invite us, the language teachers, to facilitate to the foreign students the learning of a transferable autonomy in various social, cultural, professional contexts. Extracurricular teaching activities are an important tool for learning Romanian as a foreign language. In order to optimize the practical acquisition of language and communication skills, we consider it necessary to directly expose the group to the environment outside the classroom, in activities that involve the use of language in social and cultural contexts.

Cuvinte-cheie
extracurricular, limbă străină, învăţare,

extracurricular, foreign language, learning