Rolul sondelor autostatice “double j” în tratamentul litiazei reno-ureterale
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1388 31
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-26 01:00
SM ISO690:2012
GALESCU, Andrei. Rolul sondelor autostatice “double j” în tratamentul litiazei reno-ureterale. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2011, nr. 4(12), pp. 195-199. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 4(12) / 2011 / ISSN 1857-1719

Rolul sondelor autostatice “double j” în tratamentul litiazei reno-ureterale

Pag. 195-199

Galescu Andrei
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 1 decembrie 2013


Rezumat

Role for ureteral stent “Double J” application in treatment of reno-ureteral stones It was appreciated the need to install ureteral double "J" stent after endoscopic removal of ureteral stones. The study included 62 patients who were hospitalized in the Urology Clinic of the Medical University and Pharmacy "Nicolas Testemitanu" during the years 2009 to 2010 (25 men and 37 women) aged between 30-58 years (mean 42 years). Patients were given a ureteroscopy and contact lithotripsy for ureteral stones in different areas. According to the study, patients were divided into two groups: I group - 24 patients (38.7%) who received surgery were performed with double"JJ" ureteral stent draining and 38 group II patients (61.2%) intervention was performed without draining the ureter. In all cases ureteroscopic access was successful, without the need to dilate the ureter. At the simple abdominal radiography made after two days, the absence of stones in 96.9% of patients in both groups became apparent. All patients were discharged, on average, after the 3rd 196 day of surgery. The incidence of fever was slightly higher in patients with stents. Dysuria and terminal hematuria have also shown in patients in the first group of study. Installing ureteral double "JJ" stent is not required in uncomplicated ureterolithotripsy. Probabilities of developing symptoms associated with the presence of stent (suprapubic pain, dysuria, terminal hematuria), stent placement requires only as indicated probes profile autostatic ,,JJ’’stents.

A fost apreciată necesitatea instalării sondei ureterale double „JJ” după înlăturarea endoscopică a calculilor ureterali. În studiu au fost incluşi 62 pacienţi care au fost internaţi în clinica Urologie a USMF „Nicolae Testemiţanu” în perioada anilor 2009 - 2010 (25 bărbaţi şi 37 femei) cu vîrsta cuprinsă între 30 – 58 ani (media 42 ani). Pacienţilor li s-a efectuat ureteroscopia cu litotriţia de contact şi litextractie al calculilor din diferite zone ureterale. Conform studiului, pacienţii au fost divizaţi în 2 loturi:I lot – 24 pacienţi (38,7%) cărora postoperator li s-au efectuat drenarea ureterului cu stent „JJ” şi al II-lea lot 38 pacienţi (61,2 %) intervenţia s-a finalizat fără drenarea ureterului. În toate cazurile s-a reuşit un acces ureteroscopic bun, fară necesitatea de a dilata ureterul. La RRVS efectuată la a 2-a zi, a demostrat lipsa calculilor la 96,9 % de pacienţi din ambele grupuri. Toţi pacienţii au fost externaţi în mediu la a 3-a zi după intervenţia chirurgicală. Incidenţa febrei a fost uşor mai mare la pacienţii supuşi stendării. Deasemenea au prevalat fenomenele disurice şi hematuria terminală la pacienţii din I lot de studiu. Instalarea stentului „JJ” nu este obligatorie în cazul ureterolitotripsiei necomplicate. Probabilitatea ratei crescute a simptoamelor asociate prezenţei stentului (dureri suprapubiene, disuria, hematuria terminală), necesită plasarea stenturilor doar conform indicaţiilor de profil a sondelor autostatice double J.