Cuantificarea prognosticului nefavorabil la pacienţii cu angină pectorală instabilă
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
561 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-20 18:57
SM ISO690:2012
CAPROŞ, Natalia; ISTRATI, Valeriu; DRAGAN, Ion; DIDIC, Valentina; CUZOR, Tatiana; JOSAN, Doina; MORE, Tatiana; COLESNIC, Ion. Cuantificarea prognosticului nefavorabil la pacienţii cu angină pectorală instabilă. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2011, nr. 3(12), pp. 59-62. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 3(12) / 2011 / ISSN 1857-1719

Cuantificarea prognosticului nefavorabil la pacienţii cu angină pectorală instabilă

Pag. 59-62

Caproş Natalia, Istrati Valeriu, Dragan Ion, Didic Valentina, Cuzor Tatiana, Josan Doina, More Tatiana, Colesnic Ion
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Unfavorable prognosis quantification in patients with unstable angina pectoris The aim of our study was to evaluate cardiovascular risk in patients with unstable angina pectoris for choosing their appropriate management. Most of the patients with unstable angina pectoris had a high risk of major cardiovascular events for a year, estimated using the Duke score, which correlates with a mortality of> 2% for one year. Cardiovascular risk assessment allows patients to receive adequate treatment and revascularization, which would increase their survival.

Scopul studiului a fost de a evalua riscul cardiovascular la pacienţii cu angină pectorală instabilă pentru alegerea managementului corespunzător. Majoritatea pacienţilor cu angină pectorală instabilă au avut un risc ridicat de evenimente cardiovasculare majore pentru un an, estimate folosind scorul Duke, ce corelează cu o mortalitate de> 2%. Evaluarea riscului cardiovascular permite pacienţilor de a beneficia de tratament adecvat şi revascularizare, ceea ce ar creşte supravieţuirea lor.

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Caproş, N.A.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Istrati, V.T.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Dragan, I.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Didic, V.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Cuzor, T.S.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Josan, D.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>More, T.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Colesnic, I.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Cuantificarea prognosticului nefavorabil la pacienţii cu angină pectorală instabilă</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2011</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-1719</relatedIdentifier>
<dates>
<date dateType='Issued'>2011-06-01</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>Unfavorable prognosis quantification in patients
with unstable angina pectoris
The aim of our study was to evaluate cardiovascular risk in patients with unstable angina
pectoris for choosing their appropriate management. Most of the patients with unstable angina
pectoris had a high risk of major cardiovascular events for a year, estimated using the Duke
score, which correlates with a mortality of> 2% for one year. Cardiovascular risk assessment
allows patients to receive adequate treatment and revascularization, which would increase their
survival.</description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'>Scopul studiului a fost de a evalua riscul cardiovascular la pacienţii cu angină pectorală
instabilă pentru alegerea managementului corespunzător. Majoritatea pacienţilor cu angină
pectorală instabilă au avut un risc ridicat de evenimente cardiovasculare majore pentru un an,
estimate folosind scorul Duke, ce corelează cu o mortalitate de> 2%. Evaluarea riscului
cardiovascular permite pacienţilor de a beneficia de tratament adecvat şi revascularizare, ceea ce
ar creşte supravieţuirea lor.</description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>