Anexinele, calciul şi proteinele fosfolipid-aglutinante în cardiomiopatia dilatativă
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
590 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-26 11:39
SM ISO690:2012
BRANIŞTE, Teodor; BRANIŞTE, Andrei. Anexinele, calciul şi proteinele fosfolipid-aglutinante în cardiomiopatia dilatativă. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2011, nr. 3(12), pp. 53-59. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 3(12) / 2011 / ISSN 1857-1719

Anexinele, calciul şi proteinele fosfolipid-aglutinante în cardiomiopatia dilatativă

Pag. 53-59

Branişte Teodor1, Branişte Andrei2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi
 
Disponibil în IBN: 9 decembrie 2013


Rezumat

Annexins, calcium and phospholipid-agglutinan tproteins in dilated cardiomyopathy In this study, the expression and distribution of annexins V and VI in healthy human hearts and in DCM with irreducible heart failure using Western blots were analyzed. There was a predominant localization of annexins V and VI in cardiomyocytes in the sarcolemma, the T tubules and intercalary disks of healthy hearts, whereas in hearts with heart failure the two types of annexins are found in large quantities in the interstice. Moreover, annexin V is almost absent in the cardiomyocytes. We have shown that heart with heart failure is accompanied by over expression and translocation of annexins V and VI, from the cardiomyocytes to the interstitial tissue. Data suggest that annexins can help to the ventricular remodelling.

În prezentul studiu, au fost analizate expresia şi distribuţia anexinelor V şi VI în inimile umane indemne şi în CMD cu insuficienţă cardiacă ireductibilă utilizând metoda Western blots. S-a observat o localizare preponderentă a anexinelor V şi VI în cardiomiocite la nivelul sarcolemei, a tubilor T şi a discurilor intercalare din inimile indemne, în timp ce în inimile cu insuficienţă cardiacă cele două tipuri de anexine se găsesc în cantităţi mari în interstiţiu. Mai mult, anexina V, la nivelul cardiomiocitului, este aproape absentă. Noi am arătat că inima, cu insuficienţă cardiacă, este insoţită de o supraexpresie, precum şi de o translocare a anexinelor V şi VI, din cardiomiocit, în ţesutul interstiţial. Datele sugerează că anexinele pot contribui la remodelarea ventriculară.

Cuvinte-cheie
anexine, cardiomiopatie dilatativă (CMD), insuficienţă cardiacă.,

cardiomiocit