Galeria de artă populară – mijloc eficient de promovare a culturii tradiționale
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
265 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-07-21 14:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
069.51:7.03(478) (1)
Museums. Permanent exhibitions (412)
Artistic periods and phases. Schools, styles, influences (54)
SM ISO690:2012
PLOŞNIŢĂ, Elena. Galeria de artă populară – mijloc eficient de promovare a culturii tradiționale. In: Tradiţii şi procese etnice. Ediția 3, R, 31 martie 2022, Chişinău. Chişinău: Notograf Prim, 2022, p. 47. ISBN 978-9975-84-157-3..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3, R, 2022
Simpozionul "Tradiţii şi procese etnice"
3, Chişinău, Moldova, 31 martie 2022

Galeria de artă populară – mijloc eficient de promovare a culturii tradiționale

CZU: 069.51:7.03(478)

Pag. 47-47

Ploşniţă Elena
 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 18 iulie 2022


Rezumat

Cultura tradițională este un element important al identității românești. Există zeci de concepte și definiții pentru cultura tradițională, chiar dacă orice cultură poate fi considerată tradițională. Oricum am defini-o, un lucru este cert, în era globalizării, ea trebuie protejată, pentru că cultura tradițională cu modificările ei inerente, continuă să existe, iar societatea are rolul de a o promova. Unul din mijloacele eficiente care poate fi folosit în promovarea culturii tradiționale este Galeria de artă populară. Galeria de artă reprezintă „o soluție modernă și generoasă care facilitează accesul publicului la cunoașterea locului și funcției împlinite de valorile creației artistice populare, constituind un factor educativ important și eficient, de a păstra vie în conștiința oamenilor amintirea eforturilor culturale ale înaintașilor, dar și de a stimula moral ducerea lor mai departe”. Galeria poate fi organizată sub forma unei expoziții cu vânzare. Galeriile de artă populară pot fi deschise pe lângă Centrele turistice de informare, care au început să apară în centrele raionale ale republicii, în muzeele raionale și sătești care sunt organizate pe două profiluri – istorie și etnografie. Patrimoniul și expozițiile acestor muzee de cele mai multe ori sunt axate pe etnografie; în multe muzee lipsește compartimentul Istorie. Crearea Galeriilor de artă populară ar rezolva mai multe probleme: - Ar contribui esențial la valorificarea culturii tradiționale prin demersuri expoziționale; - Ar promova cultura tradițională autentică în țară și peste hotare; - Ar rezolva mai multe probleme legate de vânzarea operelor culturii tradiționale ale meșterilor populari; - Ar facilita procesul de studiere și cunoaștere a culturii tradiționale prin organizarea unor workshop-uri, seminare, master-class, manifestări culturale.

Cuvinte-cheie
cultură tradiţională, galerie, promovare, muzeu, creaţii artistice.