Arta vestimentară pe teritoriul Moldovei istorice în timpul lui Alexandru cel Bun
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
328 12
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-10 10:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
687.1 (51)
Clothing industry. Garment manufacture. Beauty culture (149)
SM ISO690:2012
BÎZGU, Tatiana. Arta vestimentară pe teritoriul Moldovei istorice în timpul lui Alexandru cel Bun. In: Intertext , 2022, nr. 1(59), pp. 127-134. ISSN 1857-3711. DOI: https://doi.org/10.54481/intertext.2022.1.14
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intertext
Numărul 1(59) / 2022 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750

Arta vestimentară pe teritoriul Moldovei istorice în timpul lui Alexandru cel Bun

Art of Clothing on the Territory of Historical Moldova during the Time of Alexander cel Bun

DOI:https://doi.org/10.54481/intertext.2022.1.14
CZU: 687.1

Pag. 127-134

Bîzgu Tatiana
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 11 iulie 2022


Rezumat

Perioadă domniei lui Alexandru cel Bun - cea mai interesantă epocă a civilizației și artei feudale românești. În acest timp paşnic au fost create condiţii pentru dezvoltarea meşteşugurilor. S-au petrecut intense transformări politice și sociale. Relațiile economice și culturale ale țărilor române cu Europa și Orientul Apropiat au avut un rol important în evoluția artei vestimentare. Au fost exploatate cu mare folos pentru ţară căile comerciale. În rezultatul cercetării acestei perioade putem să vedem cum s-au petrecut schimbări în vestimentația diverselor straturi sociale ale populației din Moldova, soarta portului popular cotidian și de sărbătoare. Au fost analizate formele, croiul, culoarea, lungimea, accesoriile, completarea cu blănuri, combinarea pieselor din vestimentația clasei înalte. In lucrare sunt oglindite succint și sursele prețioase folosite pentru realizarea cercetărilor în domeniul vestimentației, inclusiv descrierile cronicilor și povestirile călătorilor străini. A fost oglindită succint terminologia specifică perioadei studiate, asortimentul și valoarea artistică a țesăturilor locale și importate, podoabelor femeiești și pieselor componente a costumelor domnești și boierești de ceremonie evocatoare din viața de curte a Moldovei, a fost atrasă atenția și vestimentației ostașilor moldoveni.

Period of the reign of Alexander the Good - the most interesting era of Romanian feudal civilization and art. During this peaceful time, conditions were created for the development of crafts. Intense political and social transformations took place. The economic and cultural relations of the Romanian countries with Europe and the Middle East played an important role in the evolution of the art of clothing. The trade routes were exploited with great benefit for the country. As a result of the research of this period we can see how there have been changes in the clothing of the various social strata of the population of Moldova, the fate of everyday and holiday wear. Shapes, cut, color, length, accessories, complete with furs, combining pieces of high class clothing were analyzed. The paper also briefly reflects the precious sources used for research in the field of clothing, including descriptions of chronicles and stories of foreign travelers. The terminology specific to the studied period, the assortment and artistic value of local and imported fabrics, women's jewelry and the component parts of the royal and boyar ceremonial costumes evocative of the court life of Moldova were briefly reflected, was attracted attention to clothing of the Moldovan soldiers.

Cuvinte-cheie
vestimentația, modă, țesături, portul popular, costumul de curte, broderie, bijuterii, blănuri,

clothing, fashion, fabrics, folk costume, noble costume, embroidery, jewelry, furs