Responsabilitatea individuală şi socială pentru sănătate în contextul cultural şi economic specific al Republicii Moldova
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 0
Vizualizări 325
Vizitatori unici 31
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 2(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Responsabilitatea individuală şi socială pentru sănătate în contextul cultural şi economic specific al Republicii Moldova

Pag. 230-234

Gramma Rodica
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 1 December, 2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

Two factors with a direct impact on the population health are analyzed in this article: social and individual responsibility for health, especially underlining the cultural and economic contexts which are characteristic to our society. There are described several perceptions, common amongst local population, towards their own health and the role of the healthcare system attempting to find a causality of alarming statistical indicators of public health registered during the last five years. It is suggested revising some activities within the current national and branch programs in healthcare system with the aim to enhance the promotion of health culture amongst wider population.

În articol se analizează doi factori care au un impact direct asupra sănătăţii populaţiei: responsabilitatea socială şi cea individuală pentru sănătate, în special evidenţiind contextul cultural şi economic specifice societăţii noastre. Sunt descrise unele percepţii frecvente în rândurile populaţiei autohtone faţă de propria sănătate şi faţă de rolul sistemului sanitar, cu încercarea de a găsi o cauzalitate a indicatorilor statistici alarmanţi de sănătate publică înregistraţi pe parcursul ultimilor 5 ani. Se propune o revizuire a unor activităţi din cadrul programelor naţionale şi ramurale existente în sistemul sănătăţii, cu necesitatea de a intensifica promovarea unei culturi a sănătăţii în rândurile populaţiei largi.