Modificările duratei activităţiilor stabilite în rezultatul cronometrajului la elevii ce utilizează computerul
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
516 1
SM ISO690:2012
CROITORU, Cătălina; OSTROFEŢ, Gheorghe; GHERCIU, Svetlana; POPOVICI, Vera; TIHON, Aliona; IULARJI, Constantin. Modificările duratei activităţiilor stabilite în rezultatul cronometrajului la elevii ce utilizează computerul . In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2011, nr. 2(12), pp. 119-123. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 2(12) / 2011 / ISSN 1857-1719

Modificările duratei activităţiilor stabilite în rezultatul cronometrajului la elevii ce utilizează computerul

Pag. 119-123

Croitoru Cătălina1, Ostrofeţ Gheorghe2, Gherciu Svetlana1, Popovici Vera3, Tihon Aliona2, Iularji Constantin
 
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Centrul de Sănătate Publică Edineţ
 
Disponibil în IBN: 1 decembrie 2013


Rezumat

Investigations were organized into three groups of study. It was measured the duration of the computer' activity at 20 pupils for 6 lessons per day, for five days a week and four trimesters. Chronometrage of the pupils’ activity on the lessons of informatics has shown that the duration of the main operation time is longer than the time spent on distractions. Values of duration of main activities at pupils in this group are situated between the values marked in pupils involved at the lessons of light and heavy objects, approaching the values of those pupils who were engaged by subjects with a high degree of complexity.

Cercetările au fost organizate în trei loturi de studiu. Au fost cronometrate activităţile a 20 elevi, pe parcursul a 6 lecţii în zi, 5 zile în săptămână şi 4 trimestre, astfel realizându-se câte 2400 măsurări în fiecare lot cercetat. Cronometrajul activităţilor elevilor la obiectul de informatică indică o durată a timpului de bază a activităţilor mai mari ca timpul abaterilor. La elevii din acest lot activităţile de bază după durată se plasează între valorile înregistrate la elevii de la disciplinile cu grad de complexitate major şi mic, fiind mai aproape după durată de elevii cercetaţi în timpul diciplinilor cu grad de complexitate major.