Purtător de idei inovatoare. Dr.Vladimir Berzan la 60 ani
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
562 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-09 20:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
62(478)(092) (32)
Engineering. Technology in general (2067)
SM ISO690:2012
POSTOLATI, Vitali; CANŢER, Valeriu. Purtător de idei inovatoare. Dr.Vladimir Berzan la 60 ani. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 1-2(9), p. 117. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1-2(9) / 2008 / ISSN 1857-0461

Purtător de idei inovatoare. Dr.Vladimir Berzan la 60 ani

CZU: 62(478)(092)
Pag. 117-117

Postolati Vitali1, Canţer Valeriu2
 
1 Institutul de Energetica al AŞM,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013