Instrumente şi moduri de cooperare la nivel universal în materia asistenţei juridico-penale internaţionale
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
719 4
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-13 21:35
SM ISO690:2012
ŢARĂLUNGĂ, Victoria, HUŢANU, Ioan. Instrumente şi moduri de cooperare la nivel universal în materia asistenţei juridico-penale internaţionale . In: Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, 2009, nr. 4, pp. 170-179. ISSN 1857-1999.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Numărul 4 / 2009 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963

Instrumente şi moduri de cooperare la nivel universal în materia asistenţei juridico-penale internaţionale

Pag. 170-179

Ţarălungă Victoria, Huţanu Ioan
 
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
 
Disponibil în IBN: 26 noiembrie 2013


Rezumat

Globalization and, more specifically, the emergence and expansion of transnational crime confront all justice systems with some new difficulties. That’s why the international community now recognizes international cooperation in criminal matters as an urgent necessity. The main purpose of this study is to demonstrate the importance of the existing in this matter international instruments, to sistemize and to analyse them.

В настоящее время в мире отмечается значительный рост пре ступности, в том числе имеющей международный характер. Государ ства координируют свои действия по борьбе с преступностью за ключают договоры о борьбе с отдельными видами международных преступных деяний и правовой помощи по уголовным делам, осу ществляют совместные меры по предотвращению и пресечению пре ступлений и привлечению виновных к ответственности. Основной целью данной статьи является выяснение значения, систематизация и анализ универсальных международных договоров о правовой помощи по уголовным делам.

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-15805</doi_batch_id>
<timestamp>1685764177</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Asociaţia de Drept Internaţional din Moldova</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale</full_title>
<issn media_type='print'>18571999</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2009</year>
</publication_date>
<issue>4</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Instrumente şi moduri de cooperare la nivel universal în materia asistenţei juridico-penale internaţionale
</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Victoria</given_name>
<surname>Ţarălungă</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Ioan</given_name>
<surname>Huţanu</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2009</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>170</first_page>
<last_page>179</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>