Valorificarea tezaurului de cunoştinţe eminescian – o permanenţă a zilei
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
284 2
Ultima descărcare din IBN:
2023-12-02 12:31
SM ISO690:2012
HOLBAN, Ion. Valorificarea tezaurului de cunoştinţe eminescian – o permanenţă a zilei. In: Fizica şi tehnologiile moderne, 25-27 august 2016, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016, Ediția a 22-a, pp. 25-43.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Fizica şi tehnologiile moderne
Ediția a 22-a, 2016
Colocviul "Fizica şi tehnologiile moderne"
Chişinău, Moldova, 25-27 august 2016

Valorificarea tezaurului de cunoştinţe eminescian – o permanenţă a zilei


Pag. 25-43

Holban Ion123
 
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
3 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
 
 
Disponibil în IBN: 15 mai 2022


Rezumat

Oamenii văd Lumea prin ochii geniilor, de aceea ei se apleacă frecvent asupra celor scrise de titanii gândirii omeneşti pentru a valorifica ideile şi enunţurile conceptuale de mare importanţă ce se conţin în ele. Noi avem de valorificat tezaurul de cunoştinţe al lui Eminescu, care, având calităţi de savant şi folosind cele mai avansate metode de investigare, a asimilat cunoştinţe profunde din toate domeniile ştiinţei, în deosebi din cele ale naturii, pe care le-a retopit în creuzetul minţii sale geniale, îmbogăţindu-le cu idei, concepţii şi viziuni noi de mare valoare referitor la marile probleme ale omenirii: geneza şi evoluţia Universului, apariţia vieţii în el, sensul vieţii, rostul învăţăturii, dăinuirea omului şi le-a prezentat în imagini care să sensibilizeze cât mai multe simţuri ale omului, să trezească la viaţă inteligenţele multiple ce sălăşluiesc în el, să-l facă creativ.

Cuvinte-cheie
dezvoltare durabilă, tezaurul de cunoştinţe eminescian, calităţi de savant, metode de investigare, Lumea lui Eminescu, Universul - depozit de informaţie, structură holografică, îndreptarul educaţiei naţionale, stea călăuzitoare