The sensory room is an essential tool for the development of a child with special needs
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
900 50
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-28 13:25
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.016:376 (4)
Fundamentals of education. Theory. Policy etc. (4064)
Education, teaching, training of special groups of persons. Special schools (655)
SM ISO690:2012
NEYKOVCHENA, Olga. The sensory room is an essential tool for the development of a child with special needs. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice: Psihopedagogie şi incluziune școlară, Ed. 5, 26-27 februarie 2022, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2022, Vol. 5, pp. 221-224. ISBN 978-9975-76-387-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 5, 2022
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
5, Chişinău, Moldova, 26-27 februarie 2022

The sensory room is an essential tool for the development of a child with special needs

CZU: 37.016:376

Pag. 221-224

Neykovchena Olga
 
Rehabilitation Center "Fidancik", mun. Comrat
 
 
Disponibil în IBN: 11 mai 2022


Rezumat

Articolul descrie experiența muncii psiho-corective într-un mediu senzorial, folosind exemplul copiilor „speciali” din Centrul de Reabilitare „Fidancik” mun. Comrat. Termenul de copil „special” înseamnă copii cu o structură complexă a defectului. Acest articol va fi interesant pentru psihologi, logopezi, profesori-defectologi, studenți la psihologie, educatori, precum și pentru cei care lucrează direct cu copiii cu dizabilități. Camera senzorială este o cameră special echipată destinată desfășurării ședințelor terapeutice și profilactice necesare copiilor și adulților cu diverse dizabilități de dezvoltare.

The article describes the experience of psycho-corrective work in a sensory environment, using the example of "special" children in the Rehabilitation Center "Fidancik" mun. Comrat. The term "special" child means children with a complex structure of the defect. This article will be interesting for psychologists, speech therapists, teachers-defectologists, psychology students, educators, as well as for those who directly work with children with disabilities. The sensory room is a specially equipped room designed for conducting therapeutic and prophylactic sessions necessary for children and adults with various developmental disabilities.

Cuvinte-cheie
cameră senzorială, copil cu nevoi speciale, dezvoltare, stres psiho-emoțional, sfera volitivă, grădiniță, oglindă de perete, atitudine emoțională pozitivă, bazin uscat, activitate creativă,

sensory room, child with special needs, development, psycho-emotional stress, volitional sphere, kindergarten, wall mirror, positive emotional attitude, dry pool, creative activity