Orașul Chișinău – centru al dezvoltării și afirmării artei metalelor
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
375 22
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-16 16:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
739(478-25)(091) (2)
Plastic arts (430)
SM ISO690:2012
CONDRATICOVA, Liliana. Orașul Chișinău – centru al dezvoltării și afirmării artei metalelor. In: Dialogica, revista de studii culturale si literatura, 2022, nr. 1, pp. 81-90. ISSN 2587-3695. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.6508048
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Numărul 1 / 2022 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537

Orașul Chișinău – centru al dezvoltării și afirmării artei metalelor

The City of Chișinău – Center of Development and Affirmation of the Art of Metals

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.6508048
CZU: 739(478-25)(091)

Pag. 81-90

Condraticova Liliana
 
Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
 
Disponibil în IBN: 3 mai 2022


Rezumat

Articolul de față are ca scop descrierea orașului Chișinău în calitate de centru veritabil al prelucrării artistice a metalelor. Aici au funcționat ateliere de confecționare a bijuteriilor, Fabrica de Bijuterii, Atelierele de Giuvaiergerie al Fondului Plastic, au activat majoritatea bijutierilor notorii. Chișinăul, pe bună dreptate, a fost și rămâne nucleul dezvoltării artei metalelor din spațiul actual al Republicii Moldova. Sub aspect cronologic, au fost conturate patru etape de dezvoltare a urbei din perspectiva artei metalelor: 1812–1917; 1918–1940; 1945–1991 și perioada de după proclamarea independenței Republicii Moldova. Atât artiștii plastici cât și cei care profesau arta metalului au privit orașul Chișinău nu doar ca centru socio-economic și cultural, dar și în calitate de sursă de inspirație pentru a aduce un omagiu binemeritat orașului (A. Marco, placheta emailată Biserica Măzărache din Chișinău; V. Vasilkov, setul de articole pentru Oficiul Stare Civilă, Sectorul Centru, Chișinău; Gh. Cojușnean, pandantivul Orașul seara și sculptura de dimensiuni mici Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Chișinău).

This article aims to describe the city of Chișinău as a true center of artistic metal processing. Here there were jewelry making workshops, the Jewelry Factory, the Jewelry Workshops of Plastic Fund, most of the notorious jewelers worked here. Chișinău, rightly, was and remains the core of the development of metal art in the current space of the Republic of Moldova. From a chronological point of view, four stages of development of the city from the perspective of the metal art were outlined: 1812–1917; 1918–1940; 1945–1991 and the period after the proclamation of the independence of the Republic of Moldova. Both fine artists and those who practiced metal art viewed the Chișinău city not only as a socio-economic and cultural center, but also as a source of inspiration to pay a well-deserved tribute to the city (A. Marco, enameled plaque Măzărache Church in Chișinău; V. Vasilkov, set of articles for the Civil Status Office, Central Sector, Chișinău, Gh. Cojușnean, the pendant The City in the Evening and the small sculpture Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin in Chișinău).

Cuvinte-cheie
Chisinau, Centru, bijuterie, giuvaiergiu, atelier, fabrică, arta metalului,

Chisinau, center, jewelry, goldsmith, workshop, factory, metal art

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Condraticova, L.E.</dc:creator>
<dc:date>2022-04-30</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Articolul de față are ca scop descrierea orașului Chișinău &icirc;n calitate de centru veritabil al prelucrării artistice a metalelor. Aici au funcționat ateliere de confecționare a bijuteriilor, Fabrica de Bijuterii, Atelierele de Giuvaiergerie al Fondului Plastic, au activat majoritatea bijutierilor notorii. Chișinăul, pe bună dreptate, a fost și răm&acirc;ne nucleul dezvoltării artei metalelor din spațiul actual al Republicii Moldova. Sub aspect cronologic, au fost conturate patru etape de dezvoltare a urbei din perspectiva artei metalelor: 1812&ndash;1917; 1918&ndash;1940; 1945&ndash;1991 și perioada de după proclamarea independenței Republicii Moldova. At&acirc;t artiștii plastici c&acirc;t și cei care profesau arta metalului au privit orașul Chișinău nu doar ca centru socio-economic și cultural, dar și &icirc;n calitate de sursă de inspirație pentru a aduce un omagiu binemeritat orașului (A. Marco, placheta emailată Biserica Măzărache din Chișinău; V. Vasilkov, setul de articole pentru Oficiul Stare Civilă, Sectorul Centru, Chișinău; Gh. Cojușnean, pandantivul Orașul seara și sculptura de dimensiuni mici Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Chișinău).</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='en'><p>This article aims to describe the city of Chișinău as a true center of artistic metal processing. Here there were jewelry making workshops, the Jewelry Factory, the Jewelry Workshops of Plastic Fund, most of the notorious jewelers worked here. Chișinău, rightly, was and remains the core of the development of metal art in the current space of the Republic of Moldova. From a chronological point of view, four stages of development of the city from the perspective of the metal art were outlined: 1812&ndash;1917; 1918&ndash;1940; 1945&ndash;1991 and the period after the proclamation of the independence of the Republic of Moldova. Both fine artists and those who practiced metal art viewed the Chișinău city not only as a socio-economic and cultural center, but also as a source of inspiration to pay a well-deserved tribute to the city (A. Marco, enameled plaque Măzărache Church in Chișinău; V. Vasilkov, set of articles for the Civil Status Office, Central Sector, Chișinău, Gh. Cojușnean, the pendant The City in the Evening and the small sculpture Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin in Chișinău).</p></dc:description>
<dc:identifier>10.5281/zenodo.6508048</dc:identifier>
<dc:source>Dialogica, revista de studii culturale si literatura  (1) 81-90</dc:source>
<dc:subject>Chisinau</dc:subject>
<dc:subject>Centru</dc:subject>
<dc:subject>bijuterie</dc:subject>
<dc:subject>giuvaiergiu</dc:subject>
<dc:subject>atelier</dc:subject>
<dc:subject>fabrică</dc:subject>
<dc:subject>arta metalului</dc:subject>
<dc:subject>Chisinau</dc:subject>
<dc:subject>center</dc:subject>
<dc:subject>jewelry</dc:subject>
<dc:subject>goldsmith</dc:subject>
<dc:subject>workshop</dc:subject>
<dc:subject>factory</dc:subject>
<dc:subject>metal art</dc:subject>
<dc:title>Orașul Chișinău &ndash; centru al dezvoltării și afirmării artei metalelor</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>