Stem și ste(a)m integrate în scenarii de predare și învățare
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
326 14
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-09 20:56
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.016:004+371.214 (1)
Fundamentals of education. Theory. Policy etc. (3105)
Computer science and technology. Computing. Data processing (3023)
SM ISO690:2012
IURCU, Ina. Stem și ste(a)m integrate în scenarii de predare și învățare. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte. Vol. 1, 26-27 februarie 2022, Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2022, pp. 168-174. ISBN 978-9975-76-382-0..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 1, 2022
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
Chişinău, Moldova, 26-27 februarie 2022

Stem și ste(a)m integrate în scenarii de predare și învățare

CZU: 37.016:004+371.214

Pag. 168-174

Iurcu Ina
 
Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Chişinău
 
Disponibil în IBN: 29 aprilie 2022


Rezumat

Educația STEM este o provocare atât pentru profesori cât și pentru elevii școlii moderne. În lucrare se prezintă 3 activități STEAM prin care se răspunde la întrebarea „Cum aducem activitățile STEM în clasă?”

STEM education is a challenge for both teachers and students of the modern school. The paper presents 3 STEAM activities that answer the question "How do we bring STEM activities in the classroom?"

Cuvinte-cheie
educația STEM/STEAM, activitate STEM/STEAM, proiect didactic.,

STEM / STEAM education, STEM / STEAM activity, didactic project