Vătămarea drepturilor omului prin activitate administrativă: concept și particularități.
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
177 10
Ultima descărcare din IBN:
2022-12-20 17:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.72/.73+342.98:35.08 (1)
Fundamental rights. Human rights. Rights and duties of the citizen (755)
Electoral law. Voting. Electoral systems (1161)
Public administration. Government. Military affairs (2310)
SM ISO690:2012
ŞEVCENCO, Igor. Vătămarea drepturilor omului prin activitate administrativă: concept și particularități.. In: Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice . Ediția I-a, 9 decembrie 2021, Chişinău. Chişinău: Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei „Ştefan cel Mare”, 2021, pp. 256-269.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția I-a, 2021
Conferința "Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice "
Ediția I-a, Chişinău, Moldova, 9 decembrie 2021

Vătămarea drepturilor omului prin activitate administrativă: concept și particularități.

CZU: 342.72/.73+342.98:35.08

Pag. 256-269

Şevcenco Igor
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 8 aprilie 2022


Rezumat

Articolul este consacrat realizării unei analize a cadrului legislativ în vigoare și a doctrinei în domeniu în vederea conturării conținutului conceptului de vătămare a drepturilor omului prin activitate administrativă și elucidării particularităților acestuia, pornind mai ales de la esența activității administrative și formele acesteia.

The article is devoted to an analysis of the current legislative framework and the doctrine in the field in order to outline the content of the concept of harm to human rights through administrative activity and elucidate its particularities, starting especially from the essence of administrative activity and its forms.

Cuvinte-cheie
drepturile şi libertăţile omului, vătămare a drepturilor omului, activitate administrativă, act administrativ, fapt administrativ, act administrativ individual, act administrativ normativ, act real, operațiune administrativă,

human rights and freedoms, harm to human rights, administrative activity, administrative act, administrative act, individual administrative act, normative administrative act, real act, administrative operation

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-153552</doi_batch_id>
<timestamp>1679307546</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Protecţia drepturilor  şi libertăţilor fundamentale  ale omului în procesul asigurării  ordinii şi securităţii publice </full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2021</year>
</publication_date>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Vătămarea drepturilor omului prin activitate administrativă: concept și particularități.</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Igor</given_name>
<surname>Şevcenco</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2021</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>256</first_page>
<last_page>269</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>