Training future translators to meet the market requirements
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
367 0
SM ISO690:2012
RĂCIULA, Liudmila. Training future translators to meet the market requirements. In: Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene, 22-23 mai 2013, Bălți. Bălți: Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, 2014, pp. 128-130. ISBN 978-9975-50-127-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene 2014
Conferința "Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene"
Bălți, Moldova, 22-23 mai 2013

Training future translators to meet the market requirements


Pag. 128-130

Răciula Liudmila
 
"Alecu Russo" State University of Balti
 
 
Disponibil în IBN: 8 aprilie 2022


Rezumat

Pregătirea viitorilor translatori este o sarcină deosebită care necesită un program bine gîndit, literatură contemporană, materiale didactice și echipament calitativ. Programul de studiu al translatorilor este diferit de cel a viitorilor profesori. Aspectul comun este engleza generală. Însă, astfel de aspecte precum sunt mass media, textele economice, de contabilitate, publicitare, medicale, legale sunt o parte componentă a programului educațional destinat traducătorilor. Engleza specializată se cere a fi parte componentă a programului educațional. Acest articol abordează problemele cu care se confruntă profesorul pregătind viitori translatori.

Training of translators is a specific task, which requires a well-thought program, up-to-date literature, translation materials and equipment. Translator’s educational program differs from the program, followed by the students who will become teachers. The common aspect is general English. The other aspects should cover a wide variety of fields, such as mass media, economic, accounting, advertising, medical, legal texts and the peculiarities of these types of texts. In other words, English for Specific Purposes should be an integral part of the educational program. This article focuses on the main problems the teacher encounters while preparing future translators.

Cuvinte-cheie
engleza specializată, program educațional, competenţă,

ESP, educational program, competence