Probleme-cheie ale situației sociolingvistice în Republica Moldova
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
233 4
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-05 18:43
SM ISO690:2012
CONDREA, Irina. Probleme-cheie ale situației sociolingvistice în Republica Moldova. In: Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene, 22-23 mai 2013, Bălți. Bălți: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2014, pp. 110-116. ISBN 978-9975-50-127-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene 2014
Conferința "Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene"
Bălți, Moldova, 22-23 mai 2013

Probleme-cheie ale situației sociolingvistice în Republica Moldova

Key-problems of sociolinguistic situation of Republic of Moldova


Pag. 110-116

Condrea Irina
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 8 aprilie 2022


Rezumat

Situația sociolingvistică din Republica Moldova rămâne pe parcursul ultimei perioade destul de complicată. Actele legislative în vigoare, prin care se reglementează funcționarea limbilor în Republica Moldova, nu mai reflectă situația actuală și sunt în defavoarea limbii române. Dezbateri apar ca urmare a determinării denumirii corecte a limbii ţării noastre: limba română sau limba moldovenească.

Sociolinguistic situation in Moldova during the last period remains quite complicated. Our egislation, regulating the use of languages in Moldova, does not reflects the current situation and are detrimental Romanian language. Discussions arising from the determination of the correct name of language of our country: Romanian or Moldovan.

Cuvinte-cheie
legislaţie, limba română, limba moldovenească,

legislation, Romanian language, Moldavian language