Instruirea continuă a personalului Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova: rezultatele cercetării necesităților de dezvoltare a competențelor profesionale
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
117 4
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-09 12:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
023.5:005.963 (3)
Librarianship (506)
Fields of management (203)
SM ISO690:2012
POVESTCA, Lilia. Instruirea continuă a personalului Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova: rezultatele cercetării necesităților de dezvoltare a competențelor profesionale. In: Magazin bibliologic. 2022, nr. 1-2, pp. 79-84. ISSN 1857-1476.
10.5281/zenodo.6374671
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Magazin bibliologic
Numărul 1-2 / 2022 / ISSN 1857-1476

Instruirea continuă a personalului Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova: rezultatele cercetării necesităților de dezvoltare a competențelor profesionale

Continuing education of staff at the National Library of the Republic of Moldova: A case study of needs for professional skills development

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.6374671
CZU: 023.5:005.963

Pag. 79-84

Povestca Lilia
 
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 7 aprilie 2022


Rezumat

Una din cerințele prestatorilor de formare continuă este studierea permanentă a necesităților de formare continuă a personalului de specialitate din biblioteci. Necesitățile de instruire continuă pentru diferite categorii de personal sunt determinate atât de exigențele muncii, cât și de caracteristicile individuale ale angajaților. Articolul refl ectă rezultatele unui studiu privind necesitățile de formare profesională a personalului de specialitate din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, elaborat de Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării în perioada lunii decembrie 2021.

One of the requirements for continuous education providers is an ongoing study of continuing education needs of specialized library staff . Further education needs of diff erent categories of staff are determined by both the job demands and the individual characteristics of employees. The article refl ects the results of study on the training needs of specialized staff within the National Library of the Republic of Moldova developed by the Center for Continuing Professional Training in Library and Information Sciences in December 2021

Cuvinte-cheie
formare profesională continuă, personal de bibliotecă, necesități de formare,

continuing professional training, library staff, training needs