Biblioteca Națională a Republicii Moldova: reflecții privind activitatea în anul 2021
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
118 5
Ultima descărcare din IBN:
2022-07-26 13:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
027.54(047.1) (1)
Librarianship (506)
SM ISO690:2012
PINTILEI, Elena; POVESTCA, Lilia. Biblioteca Națională a Republicii Moldova: reflecții privind activitatea în anul 2021. In: Magazin bibliologic. 2022, nr. 1-2, pp. 6-10. ISSN 1857-1476.
10.5281/zenodo.6374606
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Magazin bibliologic
Numărul 1-2 / 2022 / ISSN 1857-1476

Biblioteca Națională a Republicii Moldova: reflecții privind activitatea în anul 2021

National Library of the Republic of Moldova: Reflections on activity in 2021

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.6374606
CZU: 027.54(047.1)

Pag. 6-10

Pintilei Elena, Povestca Lilia
 
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 7 aprilie 2022


Rezumat

Articolul prezintă o sinteză pe marginea activității Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova în anul 2021, specifi când și prioritățile strategice ale instituției pentru anul următor. Indicatorii statistici și cei de performanță (relaționali) se referă la resursele, accesul și infrastructura, utilizarea, efi ciența și potențialul de dezvoltare al instituției

The article presents a synthesis on the activity of the National Library of the Republic of Moldova in 2021, specifying the strategic priorities of the institution for the following year. Statistical and performance indicators refer to resources, access and infrastructure, use, effi ciency and development potential of the institution.

Cuvinte-cheie
Biblioteca Națională a Republicii Moldova, indicatori statistici, indicatori de performanță,

National Library of the Republic of Moldova, statistical indicators, Performance indicator