Sinteza de genuri în arta muzicală – un imperativ al componisticii contemporane
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
277 4
Ultima descărcare din IBN:
2022-10-07 17:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
781.5+781.61 (1)
Music (1837)
SM ISO690:2012
CIUBUC, Lidia. Sinteza de genuri în arta muzicală – un imperativ al componisticii contemporane. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică, 2021, nr. 4(41), pp. 82-88. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 4(41) / 2021 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Sinteza de genuri în arta muzicală – un imperativ al componisticii contemporane

The synthesis of genres in the art of music – an imperative of contemporary composition

CZU: 781.5+781.61

Pag. 82-88

Ciubuc Lidia
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
 
Disponibil în IBN: 18 martie 2022


Rezumat

Varietatea de genuri muzicale abordate în arta componistică şi interpretativă din epoca contemporană, efectiv, a generat ideea de aplicare sintetică a acestora în procesul de creaţie muzicală. Potenţialitatea varietăţilor de limbaj muzical, tehnicile compoziţionale şi cele interpretative generează o motricitate continuă în explorarea unui spectru larg de motive şi subiecte ‒ de la cele istorico-mitologice la cele moderne globale. Conceptual, aceste realităţi implică şi imperativul sintezei de genuri în arta muzicală. Epoca contemporană abundă de experimente în acest sens, prin depăşirea unor clişee şi cucerirea unor noi planuri de expresie. În studiul dat, intenţionez să relev tendinţe de resort creativ în componistica contemporană, care au drept consecinţă sinteza de genuri tipizat

The variety of musical genres approached in the compositional and interpretive art of the contemporary era, effectively, generated the idea of their synthetic application in the process of musical creation. The potential of the musical language varieties, compositional and interpretive techniques generate continuous motor skills in exploring a wide range of motives and subjects – from the historical-mythological to modern global ones. Conceptually, these realities also imply the imperative of the synthesis of genres in the art of music. The contemporary era abounds in experiments in this regard, by overcoming some clichés and conquering new plans of expression. In this study, I intend to highlight creative tendencies in contemporary composition, which result in a synthesis of standardized genres.

Cuvinte-cheie
genuri muzicale, sinteză, experiment, fuziune de genuri, creaţii-sinteză, genuri structural-clasice, tendinţe de resort creativ,

musical genres, synthesis, experiment, fusion of genres, creations-synthesis, structural-classical genres, creative tendencies