Valorificarea mijloacelor tehnico-expre sive ale trompetei în lucrarea Improvizaţie de Vladimir Rotaru
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
247 5
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-19 21:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[780.8:780.646.1.083.626]:781.68 (1)
Music (1839)
SM ISO690:2012
HANGANU, Dumitru. Valorificarea mijloacelor tehnico-expre sive ale trompetei în lucrarea Improvizaţie de Vladimir Rotaru . In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică, 2021, nr. 4(41), pp. 78-82. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 4(41) / 2021 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Valorificarea mijloacelor tehnico-expre sive ale trompetei în lucrarea Improvizaţie de Vladimir Rotaru

Valorization of the technical-expressive capacities of the trumpet in the work Improvisation by Vladimir Rotaru

CZU: [780.8:780.646.1.083.626]:781.68

Pag. 78-82

Hanganu Dumitru
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
 
Disponibil în IBN: 18 martie 2022


Rezumat

Lucrările camerale pentru trompetă ale compozitorilor din Republica Moldova prezintă un interes deosebit pentru cercetare, atât din punct de vedere tematic şi structural cât şi interpretativ. Ele tratează pe larg mijloacele tehnice şi expresive ale acestui instrument. În acest articol ne propunem să analizăm aspectul interpretativ şi să evidenţiem particularităţile de execuţie în lucrarea „Improvizaţie” pentru trompetă şi pian de Vladimir Rotaru. Menţionăm o textură melodică axată pe salturi la diferite intervale, în special, cvarte mărite şi cvinte micşorate, astfel interpretul trebuind să demonstreze abilităţile tehnice. Deşi piesa este scurtă ca durată, ea necesită o pregătire de înalt nivel profesionist al trompetistului (chiar şi din punct de vedere al rezistenţei fi zice), deoarece exploatează un diapazon larg al trompetei in B şi conţine elemente ornamentale ce ne amintesc de melodiile folclorice.

Th e chamber music for trumpet of composers from the Republic of Moldova is of particular interest for research both from the thematic and structural point of view, and that of performance. It deals extensively with the technical and expressive capacities of this instrument. In this article, we propose to analyze the interpretative aspect and to highlight the peculiarities of execution in the piece for trumpet and piano”Improvisation” by Vladimir Rotaru. We mention a melodic texture focused on vaults at diff erent intervals, especially enlarged fourths and diminished fi ft hs, so that the performer will have to demonstrate his technical skills. Although the piece is short in duration, it requires a high level of professional training of the trumpeter (even in terms of physical resistance), because it also exploits a wide diapason of the trumpet in ‘B’, and contains ornamental elements that remind us of folk melodies.

Cuvinte-cheie
trompetă, Vladimir Rotaru, improvizaţie, interpretare, mijloace tehnice și expresive, precizie în intonație, ritm, ornament, diapazon,

trumpet, Vladimir Rotaru, improvisation, technical and expressive capacities, precision in intonation, rhythm, ornament, diapason

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-152167</doi_batch_id>
<timestamp>1721744864</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>[email protected]</email_address>
</depositor>
<registrant>Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică</full_title>
<issn media_type='print'>23451408</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2021</year>
</publication_date>
<issue>4(41)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Valorificarea mijloacelor tehnico-expre sive ale trompetei &icirc;n lucrarea Improvizaţie de Vladimir Rotaru </title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Dumitru</given_name>
<surname>Hanganu</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2021</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>78</first_page>
<last_page>82</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>