Gestionarea deșeurilor în Republica Moldova
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
48 2
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-05 10:35
SM ISO690:2012
MELENCIUC, Mihail. Gestionarea deșeurilor în Republica Moldova. In: The closing conference of the Intelligent valorisation of agro-food industrial wastes project, 2SOFT/1.2/83. 24 februarie 2022, Chişinău. Chişinău: 2022, p. 31. ISBN 978-9975-3464-6-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
The closing conference of the Intelligent valorisation of agro-food industrial wastes project, 2SOFT/1.2/83 2022
Conferința "Intelligent Valorisation of Agro-Food Industrial Wastes"
Chişinău, Moldova, 24 februarie 2022

Gestionarea deșeurilor în Republica Moldova


Pag. 31-31

Melenciuc Mihail
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 9 martie 2022


Rezumat

Mediul care ne înconjoară a creat toate condițiile pentru apariția și ulterioara evoluție a vieții pe Pământ. Omul, din primele clipe de conștientizare a folosit toate bunurile create de natură ceea ce ia permis să prospere și să atingă noi rezultate în dezvoltarea sa ca specie. Cu trecerea timpului și creșterea demografică, necesitățile și dorințele omului au crescut și ele, ceea ce l-a impus să producă și să diversifice tot mai mult gama mărfurilor și bunurilor create. Intensificarea producerii a dus la epuizarea resurselor naturale dar și apariția unei alte probleme care se agravează cu an ce trece și anume formarea și acumularea deșeurilor. Cel mai sensibil obstacol pentru rezolvarea acestei probleme îl constituie faptul că oamenii nu conștientizează importanța ei. În perspectivă pentru o posibilă soluționare a acesteia, omul trebuie să perceapă că ocrotirea mediului înconjurător și gestionarea deșeurilor este una din cele mai importante datorii ale lui. Pentru a fi conștient de impactul pe care îl are asupra mediului fiecare persoană fizică dar și juridică, este important ca cetățenii să fie informați asupra situației actuale în ceea ce privește deșeurile și posibilităților de reciclare, valorificare și gestionare a acestora. Cu acest scop prin Hotărârea Guvernului Nr. HG682/2018 din 11.07.2018, a fost aprobat conceptul Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor” (SIA MD), care a sporit accesibilitatea la datele de mediu prin digitalizare. Platforma SIA MD reprezintă un instrument statistic, care permite obținerea unor date veridice despre generarea și gestionarea deșeurilor. Astfel, la finele anului 2020, au fost înregistrate 583 rapoarte de la agenții economici pasibili de raportare. În lucrarea dată sunt prezentate datele statistice privind gestionarea deșeurilor în Republica Moldova pentru anul 2020, inclusiv generarea și colectarea acestora, conform nomenclatorului de categorisire și identificare a deșeurilor aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. HG99/2018 din 30.01.2018 pentru aprobarea Listei deșeurilor.

Cuvinte-cheie
mediu, ecologie, statistică, poluare, raport