Tratamentul cariei profunde cu Zn-BioR. Studiu histologic
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
552 16
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-07 22:11
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.314-002-085:615.322 (1)
Stomatology. Oral cavity. Mouth. Diseases of the mouth and teeth (535)
Medicaments according to their origin (480)
SM ISO690:2012
UNTILA, Eduard, ŞAPTEFRAŢI, Lilian, BURLACU, Valeriu. Tratamentul cariei profunde cu Zn-BioR. Studiu histologic. In: Medicina stomatologică , 2021, nr. 4(60), pp. 59-64. ISSN 1857-1328. DOI: https://doi.org/10.53530/1857-1328.21.60.06
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 4(60) / 2021 / ISSN 1857-1328

Tratamentul cariei profunde cu Zn-BioR. Studiu histologic

Treatment of deep dental decay with Zn-BIOR. Histological study

DOI:https://doi.org/10.53530/1857-1328.21.60.06
CZU: 616.314-002-085:615.322

Pag. 59-64

Untila Eduard, Şaptefraţi Lilian, Burlacu Valeriu
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
 
Disponibil în IBN: 3 martie 2022


Rezumat

Caria profundă reprezintă ultimul stadiu al maladiei carioase, caracterizat prin afectarea extensivă a ţesuturilor dure dentare, captând straturile profunde ale dentinei (dentina parapulpară), şi prezentă cea mai severă etapă de demineralizare şi distrugere a ţesuturilor dure ale dintelui. Rata înaltă a complicaţiilor tratamentului cariei profunde motivează crearea noilor remedii şi algoritme de lucru, care ar asigura formarea unui ponton de dentină terţiară în vederea izolării organului pulpar de cavitatea carioasă. Astfel efectul diminuării inflamaţiei pulpare ar asigura o eficacitate înaltă a tratamentului.

The deep dental decay represents the last stage of carious disease, characterized by extensive affectation of hard dental tissues, capturing the deep layers of the dentin (parapulpal dentin) and represents the most severe stage of demineralization and destruction of the hard tissues of the tooth. The higher rate of the complications of the deep dental decay treatment motivates the creation of new remedies and algorithms of work, which will ensure the formation of a tertiary dentin pontoon in order to isolate the pulpal body from decay cavity. Thus, the effect of reducing pulpal inflammation would ensure a high effectiveness of the treatment.

Cuvinte-cheie
preparate de zinc, carie dentară profundă, Zn-BioR,

zinc preparations, deep dental decay, Zn-BioR

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Tratamentul cariei profunde cu Zn-BioR. Studiu histologic">
<meta name="citation_author" content="Untila Eduard">
<meta name="citation_author" content="Şaptefraţi Lilian">
<meta name="citation_author" content="Burlacu Valeriu">
<meta name="citation_publication_date" content="2021/12/29">
<meta name="citation_journal_title" content="Medicina stomatologică ">
<meta name="citation_volume" content="60">
<meta name="citation_issue" content="4">
<meta name="citation_firstpage" content="59">
<meta name="citation_lastpage" content="64">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/59-64_31.pdf">