Aspecte de utilizare a Twin blocurilor Clark in tratamentul malocluziilor de clasa II Angle
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
461 13
Ultima descărcare din IBN:
2023-12-18 10:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.314-007-07-08 (3)
Stomatology. Oral cavity. Mouth. Diseases of the mouth and teeth (535)
SM ISO690:2012
MIHAILOVICI, Corina, MIHAILOVICI, Gheorghe, CIUMEICO, Igor, MIHAILOVICI, Pavel. Aspecte de utilizare a Twin blocurilor Clark in tratamentul malocluziilor de clasa II Angle. In: Medicina stomatologică , 2021, nr. 4(60), pp. 51-58. ISSN 1857-1328. DOI: https://doi.org/10.53530/1857-1328.21.60.05
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 4(60) / 2021 / ISSN 1857-1328

Aspecte de utilizare a Twin blocurilor Clark in tratamentul malocluziilor de clasa II Angle

Use of Clark Twin blocks in the treatment of Angle class II malocclusion

DOI:https://doi.org/10.53530/1857-1328.21.60.05
CZU: 616.314-007-07-08

Pag. 51-58

Mihailovici Corina, Mihailovici Gheorghe, Ciumeico Igor, Mihailovici Pavel
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
 
Disponibil în IBN: 3 martie 2022


Rezumat

Scopul lucrării a fost determinarea unor particularităţi practice în tratamentul malocluziilor de clasa II Angle însoţite de retrognaţie mandibulară prin utilizarea Twin blocurilor Clark. S-au trasat următoataele obiective: 1. Determinarea evaluării parametrilor clinici faciali în timpul tratamentului malocluziilor de clasa II Angle cu Twin blocurile Clark. 2. Studierea gradului de normalizare a rapoartelor ocluzale după tratmentul malocluziei de clasa II Angle. 3.Aprecierea scimbărilor parametrilor biometrici a arcadelor dentare după tratamentul prin această metodă. Studiul se bazează pe analiza a 14 pacienţi cu malocluzii de clasa II Angle, la care în tratamentul ortodontic s-au utilizat Twin blocurile lui Clark, cu vârste între 8 şi 12 ani. Au fost examinaţi clinic, biometric de model (după Pont, Korkhaus), radiologic (ortopantomografie, teleradiografie). La toţi pacienţii aflaţi în tratament s-au îmbunătăţit rapoartele ocluzale sagitale. Expansiunea a permis ameliorarea tortopoziţiei dinţilor frontali la 10 pacienţi şi corectarea raportului dinţilor laterali în plan transversal la 3 pacienţi. În 2 cazuri s-a efectuat expansiune asimetrică. La toţi pacienţii aflaţi în studiu s-au corectat semnificativ parametrii clinici faciali şi raportul ocluzal frontal şi lateral în cele trei planuri ale spaţiului. Evaluarea parametrilor ţesuturilor moi şi a raportului dentar în zona laterală şi frontală poate fi urmărit pe un caz clinic.

The purpose of the paper was to determine some practical features of the treatment of Angle class II malocclusion accompanied by mandibular retrognathia using Clark Twin blocks. The following objectives were set: 1. To determine the assessment of the clinical parameters of the face during the treatment of Angle class II Malocclusion with Clark Twin Blocks. 2. To study the degree of correct occlusal relation after the functional treatment of Angle class II malocclusion. 3. To assess changes of cephalometric indices in patients with mandibular retrognathia treated by this method. The study is based on the analysis and assessment of clinical and paraclinical parameters of 14 patients with Angle class II malocclusion, who were subject to orthodontic treatment using Clark Twin blocks. Patients` age ranged from 8 to 12 years. The following diagnostic methods were used: clinical examination, biometric model study (Pont, Korkhaus methods), and radiological examination (orthopantomography, teleradiography). Sagittal occlusal relation improved in all patients receiving treatment. Expansion contributed to an improved tortoposition of the front teeth in 10 patients and correct relation of the lateral teeth in the transverse plane in 3 patients. Asymmetric expansion was performed in 2 cases. In all patients in the study, the clinical parameters of the face, as well as the frontal and lateral occlusal relation in the three planes of space improved significantly. Assessment of the soft tissue parameters and dental relation in the lateral and frontal area can be observed in a clinical case.

Cuvinte-cheie
retrognaţie mandibulară, ocluzie dentară, profil facial, Twin blocuri Clark,

mandibular retrognathia, dental occlusion, facial profile, Clark Twin blocks