On CM-groupoids with multiple identities and medial topological left loops
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
469 6
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-31 20:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
512.548 (81)
Algebra (410)
SM ISO690:2012
CHIRIAC, Liubomir, BOBEICĂ, Natalia, LUPASHCO, Natalia, PAVEL, Dorin. On CM-groupoids with multiple identities and medial topological left loops. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii), 2021, nr. 2(12), pp. 120-131. ISSN 2537-6284. DOI: https://doi.org/10.36120/2587-3644.v12i2.120-131
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 2(12) / 2021 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

On CM-groupoids with multiple identities and medial topological left loops

Despre CM-grupoizi cu unitatii multiple si bucle de stânga mediale topologice

DOI:https://doi.org/10.36120/2587-3644.v12i2.120-131
CZU: 512.548
MSC 2010: 97U99.

Pag. 120-131

Chiriac Liubomir, Bobeică Natalia, Lupashco Natalia, Pavel Dorin
 
Tiraspol State University
 
 
Disponibil în IBN: 10 februarie 2022


Rezumat

This paper studies some properties of CM-groupoids with multiple identities and medial topological left loops. The conditions for a CM-groupoid to become a CM-quasigroup were found. A new method of constructing non-associative medial topological quasigroups with left identy is given. Various examples of quasigroups with multiple identities have been constructed.

În aceasta lucrare sunt examinate proprietati ale CM-groupoizilor cu unitati multiple si a buclelor de stânga topologice mediale. Au fost determinate conditiile pentru care un CM-groupoid devineCM-quasigroup. Este propusa o metoda noua de constructie a quasigrupurilor mediale topologice cu unitate de stânga. Sunt construite diverse exemple de quasigrupuri cu unitati multiple.

Cuvinte-cheie
CM-groupoid, medial topological quasigroups, multiple identities, s3(1,3)homogeneous isotope,

CM-grupoid, qasigrupuri mediale topologice, unitat, i multiple, s3(1,3)izotop omogen.