Boolean asynchronous systems vs. Daizhan Cheng’s theory
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
402 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
519.714.71 (1)
Mathematical cybernetics (95)
SM ISO690:2012
VLAD, Serban. Boolean asynchronous systems vs. Daizhan Cheng’s theory. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii), 2021, nr. 2(12), pp. 132-142. ISSN 2537-6284. DOI: https://doi.org/10.36120/2587-3644.v12i2.132-142
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 2(12) / 2021 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

Boolean asynchronous systems vs. Daizhan Cheng’s theory

Sisteme booleene asincrone din perspectiva teoriei lui Daizhan Cheng

DOI:https://doi.org/10.36120/2587-3644.v12i2.132-142
CZU: 519.714.71
MSC 2010: 94C10, 06E30, 95C05.

Pag. 132-142

Vlad Serban
 
University of Oradea
 
 
Disponibil în IBN: 10 februarie 2022


Rezumat

The theory of Daizhan Cheng [1] replacesB = f0– 1g withD = f   1 0 ! –   0 1 ! g– and Boolean functions with logical matrices. Interesting and very important algebraical opportunities result, which can be used in systems theory. Our purpose is to give a hint on the theory of Cheng and its application to asynchronicity.

Teoria lui Daizhan Cheng [1] înlocuieste B = f0– 1g cu D = f   1 0 ! –   0 1 ! g– si functiile booleene cu matrici logice. Rezulta de aici oportunitati algebrice importante, care pot fi folosite în teoria sistemelor. Scopul nostru este acela de a schita teoria lui Cheng si aplicatiile sale în asincronism.

Cuvinte-cheie
Boolean function, Boolean asynchronous system, structure matrix, semitensor product, theory of Daizhan Cheng,

functie booleana, sistem asincron boolean, matrice de structura, produs semi-tensorial, teoria lui Daizhan Cheng