Noile media şi propaganda
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
422 39
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-19 14:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
32.019.51:[004+654.19] (1)
Politics (2887)
Computer science and technology. Computing. Data processing (3997)
Telecommunication and telecontrol (organization, services) (119)
SM ISO690:2012
STRATAN ILBASMIȘ, Violeta. Noile media şi propaganda. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”, 2021, nr. 3(62), pp. 120-126. ISSN 1857-0461. DOI: https://doi.org/10.52673/18570461.21.3-62.15
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 3(62) / 2021 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Noile media şi propaganda

New media and propaganda

DOI: https://doi.org/10.52673/18570461.21.3-62.15
CZU: 32.019.51:[004+654.19]

Pag. 120-126

Stratan Ilbasmiș Violeta
 
 
Disponibil în IBN: 24 ianuarie 2022


Rezumat

In this article is analyzed the phenomenon of propaganda in digital space in the context of political communication. Digital media or new media are much more accessible to the general public, providing access to various sources of information and entertainment. Due to these characteristics, the propaganda messages are launched from a new field, and for these reasons the propaganda strategies had been adjusted to the new technological-informational tendencies. The main similarities and differences between digital propaganda is evaluated through comparison with traditional media propaganda. Also, theoretical and conceptual aspects of the information society and the role of social networks in the dissemination of propaganda in the on-line environment are outlined.

În acest articol este supus analizei fenomenul propagandei în spațiul digital în contextul comunicării politice. Noile mijloace de informare în masă digitale, sau noile media, sunt mult mai accesibile publicului larg, oferă accesul la diferite surse de informare şi divertisment. Datorită caracteristicilor în cauză, mesajele propagandistice au cunoscut un nou teren de lansare, iar din aceste considerente şi strategiile de propagandă au fost racordate la noile tendințe tehnologico-informaționale. Prin comparație sunt prezentate principalele asemănări și deosebiri dintre propaganda mediei tradiționale și propaganda digitală. De asemenea, sunt elucidate aspecte teoretice și conceptuale ale societății informaționale și rolul rețelelor sociale în diseminarea propagandei în mediul on-line.

Cuvinte-cheie
traditional propaganda, digital propaganda, political communication, social media, Information Society,

propagandă tradițională, propagandă digitală, comunicare politică, reţele sociale, societate informaţională

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<identifier identifierType='DOI'>10.52673/18570461.21.3-62.15</identifier>
<creators>
<creator>
<creatorName>Stratan Ilbasmiș, V.</creatorName>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Noile media şi propaganda</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2021</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-0461</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>traditional propaganda</subject>
<subject>digital propaganda</subject>
<subject>political communication</subject>
<subject>social media</subject>
<subject>Information Society</subject>
<subject>propagandă tradițională</subject>
<subject>propagandă digitală</subject>
<subject>comunicare politică</subject>
<subject>reţele sociale</subject>
<subject>societate informaţională</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>32.019.51:[004+654.19]</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2021-12-29</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>In this article is analyzed the phenomenon of propaganda in digital space in the context of political communication. Digital media or new media are much more accessible to the general public, providing access to various sources of information and entertainment. Due to these characteristics, the propaganda messages are launched from a new field, and for these reasons the propaganda strategies had been adjusted to the new technological-informational tendencies. The main similarities and differences between digital propaganda is evaluated through comparison with traditional media propaganda. Also, theoretical and conceptual aspects of the information society and the role of social networks in the dissemination of propaganda in the on-line environment are outlined.</p></description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>&Icirc;n acest articol este supus analizei fenomenul propagandei &icirc;n spațiul digital &icirc;n contextul comunicării politice. Noile mijloace de informare &icirc;n masă digitale, sau noile media, sunt mult mai accesibile publicului larg, oferă accesul la diferite surse de informare şi divertisment. Datorită caracteristicilor &icirc;n cauză, mesajele propagandistice au cunoscut un nou teren de lansare, iar din aceste considerente şi strategiile de propagandă au fost racordate la noile tendințe tehnologico-informaționale. Prin comparație sunt prezentate principalele asemănări și deosebiri dintre propaganda mediei tradiționale și propaganda digitală. De asemenea, sunt elucidate aspecte teoretice și conceptuale ale societății informaționale și rolul rețelelor sociale &icirc;n diseminarea propagandei &icirc;n mediul on-line.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>