Conexarea și disjungerea cauzelor penale
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1858 290
Ultima descărcare din IBN:
2024-07-20 13:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.13 (535)
Criminal justice. Criminal investigation. Criminal proceedings (1450)
SM ISO690:2012
OSOIANU, Tudor, OSTAVCIUC, Dinu. Conexarea și disjungerea cauzelor penale. In: Legea şi Viaţa, 2021, nr. 11-12(359-360), pp. 2-8. ISSN 2587-4365. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5796493
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 11-12(359-360) / 2021 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373

Conexarea și disjungerea cauzelor penale

Connection and disjunction of criminal cases

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.5796493
CZU: 343.13

Pag. 2-8

Osoianu Tudor, Ostavciuc Dinu
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 28 decembrie 2021


Rezumat

Articolul respectiv este dedicat conexării și disjungerii cauzelor penale. Aceste acțiuni procesuale, în esența și efectul lor juridic, aduc un rezultat pozitiv investigațiilor penale și nu afectează principiile procesului penal. În principiu, conexarea și disjungerea cauzelor penale fac procesul de cercetare unul constructiv, logic și rațional. Conexarea și disjungerea cauzelor penale sunt acțiuni specifice deoarece, prin îndeplinirea lor ulterioară, cercetarea devine și ea specifică și poate afecta uneori cercetarea obiectivă, completă și sub toate aspectele a circumstanțelor cauzei, în special în cazul disjungerii. Pe de altă parte, în cazul conexării nejunstificate, poate fi influențată uneori chiar și decizia finală. Prin urmare, luarea deciziilor legale cu privire la conexarea și disjungerea cauzelor penale au drept scop crearea unor condiții optime și favorabile de cercetare, cu respectarea drepturilor părților, implicit a examinării cauzei penale într-un termen rezonabil.

This article is dedicated to the connection and disjunction of criminal cases. These procedural actions, in essence and by their legal effect, bring positive results to criminal investigations and do not affect the principles of criminal proceedings. In principle, connection and disjunction of criminal cases make the research process constructive, logical and rational. The connection and disjunction of criminal cases are specific actions because, by their subsequent fulfillment, the investigation also becomes specific and can sometimes affect the objective, complete investigation and in all aspects of the circumstances of the case, especially in the case of disjunction. On the other hand, in the case of an unjustified connection, even the final decision can sometimes be influenced. Therefore, the decision-making regarding the connection and disjunction of criminal cases aims at creating optimal and favorable conditions for investigation, respecting the rights of the parties, implicitly the examination of the criminal case within a reasonable time.

Cuvinte-cheie
acţiuni procesuale, urmărire penală, procuror, cauza penală, conexare, disjungere, termen rezonabil, comiterea infracțiunii de mai multe persoane, mai multe infracțiuni, minor, buna înfăptuire a justiției,

procedural actions, criminal investigation, prosecutor, criminal case, Connection, disjunction, reasonable term, commitment of the crime by several persons, several offenses, minor, good accomplishment of justice