Academia de vară pentru Bibliotecari – 2021
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
133 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-08 18:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
023.5:[005.963:004.78] (1)
Librarianship (522)
Fields of management (204)
Computer communication. Computer networks (297)
SM ISO690:2012
,. Academia de vară pentru Bibliotecari – 2021. In: Magazin bibliologic. 2021, nr. 3-4, pp. 215-218. ISSN 1857-1476.
10.5281/zenodo.5769834
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Magazin bibliologic
Numărul 3-4 / 2021 / ISSN 1857-1476

Academia de vară pentru Bibliotecari – 2021

Summer Academy for Librarians 2021

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5769834
CZU: 023.5:[005.963:004.78]

Pag. 215-218

 
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 27 decembrie 2021


Rezumat

Autorul prezintă sinteza ediției a 6-a a Academiei de Vară pentru Bibliotecari, organizată la 29-30 iulie 2021. Explică ce înseamnă „a fi competent digital” în societatea cognitivă. Menționează oportunitățile oferite tinerilor bibliotecari prin conținutul tematicilor evenimentului. În baza analizei chestionarului de evaluare autorul scoate în evidență propunerile, aprecierile, impresiile și emoțiile participanților.

The author summarises the sixth edition of the Summer Academy for Librarians, organized on July 29-30, 2021. She explains how it is “to be digitally competent” in the cognitive society, mentions the opportunities off ered to young librarians through the content of the topics. Basing on the analysis of the evaluation questionnaire, the author highlights the proposals, appreciations, impressions, and emotions of the participants.

Cuvinte-cheie
Academia de Vară pentru Bibliotecari, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, instruirea bibliotecarilor, dezvoltare profesională, competenţe digitale,

Summer Academy for Librarians, Association of Librarians of the Republic of Moldova, training of librarians, Professional development, digital skills.

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<identifier identifierType='DOI'>10.5281/zenodo.5769834</identifier>
<creators>
<creator>
<creatorName></creatorName>
<affiliation>Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Academia de vară pentru Bibliotecari &ndash; 2021</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2021</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-1476</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>Academia de Vară pentru Bibliotecari</subject>
<subject>Asociația Bibliotecarilor din Republica
Moldova</subject>
<subject>instruirea bibliotecarilor</subject>
<subject>dezvoltare profesională</subject>
<subject>competenţe digitale</subject>
<subject>Summer Academy for Librarians</subject>
<subject>Association
of Librarians of the Republic of Moldova</subject>
<subject>training of librarians</subject>
<subject>Professional development</subject>
<subject>digital skills.</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>023.5:[005.963:004.78]</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2021-12-20</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Autorul prezintă sinteza ediției a 6-a a Academiei de Vară pentru Bibliotecari, organizată la 29-30 iulie 2021. Explică ce &icirc;nseamnă &bdquo;a fi competent digital&rdquo; &icirc;n societatea cognitivă. Menționează oportunitățile oferite tinerilor bibliotecari prin conținutul tematicilor evenimentului. &Icirc;n baza analizei chestionarului de evaluare autorul scoate &icirc;n evidență propunerile, aprecierile, impresiile și emoțiile participanților.</p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>The author summarises the sixth edition of the Summer Academy for Librarians, organized on July 29-30, 2021. She explains how it is &ldquo;to be digitally competent&rdquo; in the cognitive society, mentions the opportunities off ered to young librarians through the content of the topics. Basing on the analysis of the evaluation questionnaire, the author highlights the proposals, appreciations, impressions, and emotions of the participants.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>