Adrenalectomia laparoscopică organomenajantă – 15 ani de experienţă
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
245 2
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-08 22:28
SM ISO690:2012
UNGUREANU, Sergiu, ŞIPITCO, Natalia, CUCEINIC, Sergiu, GARABA, Alecu, FOSA, Doina. Adrenalectomia laparoscopică organomenajantă – 15 ani de experienţă. In: Conferința Națională de Chirurgie: CNC 2017, 4-7 octombrie 2017, Iași. Iași, România: "Gr. T. Popa" Iași, 2017, Vol.1, pp. 608-609. ISSN 2601-0097 ISSN-L 2601-0097.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Conferința Națională de Chirurgie
Vol.1, 2017
Conferința "Conferința Națională de Chirurgie"
Iași, Romania, 4-7 octombrie 2017

Adrenalectomia laparoscopică organomenajantă – 15 ani de experienţă

Laparoscopic partial adrenalectomy – 15 years of experience


Pag. 608-609

Ungureanu Sergiu, Şipitco Natalia, Cuceinic Sergiu, Garaba Alecu, Fosa Doina
 
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
 
Disponibil în IBN: 25 decembrie 2021


Rezumat

Introducere: Adrenalectomia laparoscopică a devenit tehnică standard pentru înlăturarea chirurgicală a glandei suprarenale la multe centre din întreaga lume. Tumorile suprarenale funcționale cum ar fi aldosteromul, adenoamele glucocorticale, adenoame producătoare de androgeni / estrogeni și feocromocitoame solitare, de dimensiuni mici până la moderate pot fi înlăturate printr-un abord laparoscopic. Localizarea anatomică a glandei suprarenale a adus la dezvoltarea diferitor abordări chirurgicale.
Material și metode: Noi preferăm abordarea laparoscopică laterală transabdominală a glandei suprarenale. În clinica chirurgie nr.4 în ultimii 15 ani au fost operați 105 pacienți cu tumori suprarenale prin metoda laparoscopică. Adrenalectomia organomenajantă a fost practicată în 52 de cazuri. Adrenalectomia parțială este dificilă din cauza dificultăților sale tehnice și a riscului hemoragic major. În unele cazuri de tumori adrenale benigne, adrenalectomia totală poate fi inutilă, rezecția parțială fiind perfect justificată și cu un risc hemoragic mai scăzut.
Concluzii: Adrenalectomia organomenajantă laparoscopică este indicată în cazul tumorilor suprarenale funcționale mai mici de 3 cm cu o poziție anterioară sau laterală. Este o intervenție dificilă, care necesită abilități tehnice avansate și selecția minuțioasă a pacienților.Introduction: Laparoscopic adrenalectomy has become the standard technique for the surgical removal of the adrenal gland at many centers worldwide. Functional adrenal tumors such as aldosteronoma, glucocorticoid, androgen/estrogen-producing adenomas, and small-to-moderate sized solitary pheochromocytomas are amenable to removal via a laparoscopic approach. The anatomic location of the adrenal gland led to the development of various approaches.
Material and methods: We prefer the lateral transabdominal laparoscopic approach to the adrenal gland. In the department of surgery nr.4 during the last 15 years were operated 105 patients with adrenal tumors by laparoscopic way. Partial adrenalectomy was done in 52 cases. Partial adrenalectomy is difficult due to its technical difficulties and high hemorrhagic risk. In some cases of benign adrenal tumors, adrenalectomy may be useless, partial resection being perfectly justified and with lower hemorrhagic risk.
Conclusions: Partial adrenalectomy is indicated in functional adrenal tumors smaller than 3 cm with an anterior or lateral location. It is a difficult intervention, which require high technical skills and selection of patients.Cuvinte-cheie
adrenalectomie organomenajantă, adrenalectomie, tumori suprarenale, feocromocitom,

partial adrenalectomy, adrenalectomy, adrenal tumors, pheochromocytoma

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-145926</cfResPublId>
<cfResPublDate>2017</cfResPublDate>
<cfVol>Vol.1</cfVol>
<cfStartPage>608</cfStartPage>
<cfISBN></cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/145926</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Adrenalectomia laparoscopică organomenajantă &ndash; 15 ani de experienţă</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>adrenalectomie organomenajantă; adrenalectomie; tumori suprarenale; feocromocitom; partial adrenalectomy; adrenalectomy; adrenal tumors; pheochromocytoma</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Introducere: Adrenalectomia laparoscopică a devenit tehnică standard pentru &icirc;nlăturarea chirurgicală a glandei suprarenale la multe centre din &icirc;ntreaga lume. Tumorile suprarenale funcționale cum ar fi aldosteromul, adenoamele glucocorticale, adenoame producătoare de androgeni / estrogeni și feocromocitoame solitare, de dimensiuni mici p&acirc;nă la moderate pot fi &icirc;nlăturate printr-un abord laparoscopic. Localizarea anatomică a glandei suprarenale a adus la dezvoltarea diferitor abordări chirurgicale.<br />Material și metode: Noi preferăm abordarea laparoscopică laterală transabdominală a glandei suprarenale. &Icirc;n clinica chirurgie nr.4 &icirc;n ultimii 15 ani au fost operați 105 pacienți cu tumori suprarenale prin metoda laparoscopică. Adrenalectomia organomenajantă a fost practicată &icirc;n 52 de cazuri. Adrenalectomia parțială este dificilă din cauza dificultăților sale tehnice și a riscului hemoragic major. &Icirc;n unele cazuri de tumori adrenale benigne, adrenalectomia totală poate fi inutilă, rezecția parțială fiind perfect justificată și cu un risc hemoragic mai scăzut.<br />Concluzii: Adrenalectomia organomenajantă laparoscopică este indicată &icirc;n cazul tumorilor suprarenale funcționale mai mici de 3 cm cu o poziție anterioară sau laterală. Este o intervenție dificilă, care necesită abilități tehnice avansate și selecția minuțioasă a pacienților.</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>Introduction: Laparoscopic adrenalectomy has become the standard technique for the surgical removal of the adrenal gland at many centers worldwide. Functional adrenal tumors such as aldosteronoma, glucocorticoid, androgen/estrogen-producing adenomas, and small-to-moderate sized solitary pheochromocytomas are amenable to removal via a laparoscopic approach. The anatomic location of the adrenal gland led to the development of various approaches.<br />Material and methods: We prefer the lateral transabdominal laparoscopic approach to the adrenal gland. In the department of surgery nr.4 during the last 15 years were operated 105 patients with adrenal tumors by laparoscopic way. Partial adrenalectomy was done in 52 cases. Partial adrenalectomy is difficult due to its technical difficulties and high hemorrhagic risk. In some cases of benign adrenal tumors, adrenalectomy may be useless, partial resection being perfectly justified and with lower hemorrhagic risk.<br />Conclusions: Partial adrenalectomy is indicated in functional adrenal tumors smaller than 3 cm with an anterior or lateral location. It is a difficult intervention, which require high technical skills and selection of patients.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-43637</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-12043</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-32929</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-32920</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-40112</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-43637</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-43637-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Ungureanu</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Sergiu</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-12043</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-12043-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Şipitco</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Natalia</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-32929</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-32929-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Cuceinic</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Sergiu</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-32920</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-32920-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Garaba</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Alecu</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-40112</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-40112-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Fosa</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Doina</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>