Critica și eseul basarabean din 2020
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
136 6
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-06 12:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1(478).09 (309)
Literature of Balkan Romance / Romanic languages (1736)
SM ISO690:2012
CORCINSCHI, Nina. Critica și eseul basarabean din 2020. In: Limbă Literatură Folclor. 2021, nr. 2, pp. 63-66. ISSN 2587-3881.
10.52505/llf.2021.2.05
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Limbă Literatură Folclor
Numărul 2 / 2021 / ISSN 2587-3881

Critica și eseul basarabean din 2020

DOI: https://doi.org/10.52505/llf.2021.2.05
CZU: 821.135.1(478).09

Pag. 63-66

Corcinschi Nina
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Proiect:
20.80009.1606.03 Contextele socio-culturale autohtone și interconexiuni europene în creația populară și literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în prezent)
 
Disponibil în IBN: 21 decembrie 2021


Rezumat

Anul 2020 a fost prielnic pentru spiritul critic și cel eseistic din R. Moldova. Cărțile scrise la acest compartiment oferă o panorama a gândirii critice actuale, a celor mai moderne perspective de abordare a literaturii. Conceptul „arheul marginii”, de Andrei Țurcanu, oferă o grilă artistică, dar și sociologică de evaluare a rapotului marginii literare cu centrul, adică a literaturii române de pe ambele maluri ale Prutului, în context social, politic, cultural. Cărțile lui Em. Galaicu Păun și Adrian Ciubotaru abordează fenomene culturale actuale (o viziune antropologică a morții, a bolii, a suferinței etc.), autori importanți din literature română și cea universală. Al. Burlacu analizează generațiile 60 și 70 de creație din Basarabia, D. Apetri – fenomenul traducerilor etc. Toate împreună confirmă un proces metaliterar basarabean viabil și racordat la cele mai noi provocări literare românești și europene.

Year 2020 was favorable for the critical and essayistic spirit in the Republic of Moldova. The books written in this section offer an overview of current critical thinking, of the most modern perspectives on literature approaching. The concept “arheul marginii”, by Andrei Țurcanu, offers an artistic and sociological grid for evaluating the relationship of the literary margin with the centre, i.e. of Romanian literature on both banks of the Prut, in a social, political and cultural context. The books of Emilian Galaicu Păun and Adrian Ciubotaru address current cultural phenomena (an anthropological vision of death, disease, suffering, etc.), important authors in Romanian and universal literature. Alexandru Burlacu analyses the 60th and 70th creation generations in Bessarabia, Dumitru Apetri – the phenomenon of translations, etc. All together they confirm a viable Bessarabian meta-literary process, connected to the latest Romanian and European literary challenges.

Cuvinte-cheie
critică, eseu literar, proces literar, concept teoretic,

criticism, literary essay, literary process, theoretical concept

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<identifier identifierType='DOI'>10.52505/llf.2021.2.05</identifier>
<creators>
<creator>
<creatorName>Corcinschi, N.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Critica și eseul basarabean din 2020</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2021</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>2587-3881</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>critică</subject>
<subject>eseu literar</subject>
<subject>proces literar</subject>
<subject>concept teoretic</subject>
<subject>criticism</subject>
<subject>literary essay</subject>
<subject>literary process</subject>
<subject>theoretical concept</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>821.135.1(478).09</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2021-12-21</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Anul 2020 a fost prielnic pentru spiritul critic și cel eseistic din R. Moldova. Cărțile scrise la acest compartiment oferă o panorama a g&acirc;ndirii critice actuale, a celor mai moderne perspective de abordare a literaturii. Conceptul &bdquo;arheul marginii&rdquo;, de Andrei Țurcanu, oferă o grilă artistică, dar și sociologică de evaluare a rapotului marginii literare cu centrul, adică a literaturii rom&acirc;ne de pe ambele maluri ale Prutului, &icirc;n context social, politic, cultural. Cărțile lui Em. Galaicu Păun și Adrian Ciubotaru abordează fenomene culturale actuale (o viziune antropologică a morții, a bolii, a suferinței etc.), autori importanți din literature rom&acirc;nă și cea universală. Al. Burlacu analizează generațiile 60 și 70 de creație din Basarabia, D. Apetri &ndash; fenomenul traducerilor etc. Toate &icirc;mpreună confirmă un proces metaliterar basarabean viabil și racordat la cele mai noi provocări literare rom&acirc;nești și europene.</p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>Year 2020 was favorable for the critical and essayistic spirit in the Republic of Moldova. The books written in this section offer an overview of current critical thinking, of the most modern perspectives on literature approaching. The concept &ldquo;arheul marginii&rdquo;, by Andrei Țurcanu, offers an artistic and sociological grid for evaluating the relationship of the literary margin with the centre, i.e. of Romanian literature on both banks of the Prut, in a social, political and cultural context. The books of Emilian Galaicu Păun and Adrian Ciubotaru address current cultural phenomena (an anthropological vision of death, disease, suffering, etc.), important authors in Romanian and universal literature. Alexandru Burlacu analyses the 60th and 70th creation generations in Bessarabia, Dumitru Apetri &ndash; the phenomenon of translations, etc. All together they confirm a viable Bessarabian meta-literary process, connected to the latest Romanian and European literary challenges.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>