Nume de familie de origine toponimică
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
482 16
Ultima descărcare din IBN:
2023-10-07 13:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1’373.232 (8)
Balkan Romance / Balkan Romanic languages (1421)
SM ISO690:2012
RĂILEANU, Viorica. Nume de familie de origine toponimică. In: Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan, Ed. 5, 10 noiembrie 2021, Chişinău. Chişinău: Pro Libra, 2021, Ediția 5, pp. 126-131. ISBN 978-9975-3387-7-6. DOI: 10.52505/lecturi.2021.05.18
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 5, 2021
Conferința "Lecturi în memoriam acad. Silviu BEREJAN"
5, Chişinău, Moldova, 10 noiembrie 2021

Nume de familie de origine toponimică

DOI: https://doi.org/10.52505/lecturi.2021.05.18
CZU: 811.135.1’373.232

Pag. 126-131

Răileanu Viorica
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Proiect:
20.80009.1606.01 Valorificarea științifică a patrimoniului lingvistic național în contextul integrării europene
 
Disponibil în IBN: 20 decembrie 2021


Rezumat

Numele de familie de origine toponimică constituie o categorie importantă a antroponimiei. Apariția lor a fost determinată de anumiți factori sociali, economici, juridici. Aceste nume ne amintesc cât de veche și devotată este relația dintre loc (moșie, casă, sat, oraș, țară) și om. Originea toponimică a acestor nume este exprimată prin anumite modalități. Una dintre ele este derivarea cu sufixe.

The surnames with toponymic origin are an important category of anthroponymy. Their emergence was determined by certain social, economic and legal factors. These names remind us how old and devoted is the relationship between place (estate, house, village, city, country) and human. The toponymic origin of these names is expressed in certain ways, one of them is the derivation using the suffixes.

Cuvinte-cheie
antroponimie, nume de familie, derivare, sufix, toponim.,

anthroponymy, surname, derivation, suffix, toponym