Smart Projects to Develop Young Learners' Competences in EFL
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
91 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.111(073.3):004.8 (1)
English language (453)
Artificial intelligence (184)
SM ISO690:2012
MUNTEAN, Ana. Smart Projects to Develop Young Learners' Competences in EFL. In: Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor. Volumul I, 9 octombrie 2020, Bălți. Bălți: Universitatea de Stat „Alecu Russo‖ din Bălţi, 2020, pp. 221-227. ISBN 978-9975-50-255-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul I, 2020
Conferința "Relevanța și calitatea formării iniversitare: competențe pentru prezent și viitor"
Bălți, Moldova, 9 octombrie 2020

Smart Projects to Develop Young Learners' Competences in EFL

CZU: 811.111(073.3):004.8

Pag. 221-227

Muntean Ana
 
"Alecu Russo" State University of Balti
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2021


Rezumat

Curriculumul la Limba străină, aprobat în 2019, reiterează importanța învățămân-tului formativ-dezvoltativ și optează pentru deplasarea accentului de pe procesul de predare pe cel de învăţare. Formarea competențelor pentru secolul 21 necesită promovarea alternativelor metodo-logice de predare-învățare-evaluare, or învățarea în bază de proiecte constituie o asemenea alter-nativă. Articolul reliefează beneficiile implicării elevilor in proiecte cu condiția că profesorii vor aplica metoda SMART în specificarea obiectivelor și vor respecta etapele de implementare ale proiectului. Articolul prezinta un model de proiect, elaborat pentru a fi implementat la disciplina limba engleză cu elevii din clasa a 5-a. Proiectul cu deschidere interdisciplinară încurajează inte-racțiunea pozitivă, motivația și implicarea elevilor în propria învățare.

Cuvinte-cheie
învăţare în bază de proiect, competenţe-cheie, inerdisciplinaritate, creativitate