Characteristics of infiltrative pulmonary tuberculosis cases (caseous pneumonia)
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
230 0
SM ISO690:2012
RAFE, Marian Mohammad, MALIK, Alina. Characteristics of infiltrative pulmonary tuberculosis cases (caseous pneumonia). In: Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță, Ed. 1, 20-22 octombrie 2021, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: 2021, (R), p. 178. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
(R), 2021
Conferința "Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță"
1, Chişinău, Moldova, 20-22 octombrie 2021

Characteristics of infiltrative pulmonary tuberculosis cases (caseous pneumonia)

Caracteristica cazurilor de tuberculoza pulmonară infiltrativă (pneumonia cazeoasă)


Pag. 178-178

Rafe Marian Mohammad, Malik Alina
 
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
 
Disponibil în IBN: 9 decembrie 2021


Rezumat

Background. Caseous pneumonia is included in acute progressive form of pulmonary tuberculosis which usually affects multiple segments, either unilaterally or bilaterally. The clinical picture of caseous pneumonia is manifested by intoxication, bronchial obstruction and hemoptoic syndrome. The diagnosis of caseous pneumonia is established when the general condition of the patient worsens and it usually occurs in people with pronounced immunodeficiency and also it could be fatal in the absence of specific treatment. Objective of the study. Study of predisposing factors and clinical evolution features of caseous pneumonia. Material and Methods. There were treated 65 patients with infiltrative pulmonary tuberculosis (caseous pneumonia) in new and repeated treatment cases, during the period of 2019, in Phthisiopneumological Municipal Hospital from Chisinau. Results. Caseous pneumonia commonly develops in men 55 (84.6 %), the male / female ratio being of 5,5:1. Predominant ages of people are 20-40 years old and 39 years old (60.0 %). The main path-way of TB detection was the passive one in 64 cases (98.5 %). The majority of persons (66.2%) were not employed. Conclusion. Tuberculosis contact occurred in 43.1%, from lethal outbreaks – 39.3 % of persons. Most patients had various comorbidities in 61.5 %. Cachexia was found in half of patients – 58.5%. There were prevailed patients in severe condition (60.0%). AFB sputum smear result was positive in 80.0 % cases, which was confirmed bacteriologically (93.9 %). There predominated negative outcomes, with high percentage of deaths.

Introducere. În forma acută, progresivă a tuberculozei pulmonare se include pneumonia cazeoasă – de obicei este polisegmentară, unilaterală sau bilaterală. Tabloul clinic al pneumoniei cazeoase se manifestă prin: sindromul de intoxicație, sindromul bronhoobstructiv, sindromul hemoptoic. Diagnosticul de pneumonie cazeoasă se stabilește când se agravează starea generală a bolnavului. Pneumonia cazeoasă survine de obicei la persoanele cu imunodeficiență exprimată și în lipsa tratamentului specific poate fi letală. Scopul lucrării. Studierea factorilor favorizanți și a particularităților evoluției clinice a pneumoniilor cazeoase. Materiale şi Metode: Au fost tratați 65 de pacienți cu tuberculoză pulmonară infiltrativă (pneumonie cazeoasă), cazuri noi și repetate de tratament, în perioada 2019, în Spitalul Municipal Fiziopneumologic din Chișinău.. Rezultate. Pneumonia cazeoasă mai frecvent se dezvoltă la bărbați – 55 (84,6%), raportul bărbați/femei fiind de 5,5:1. Au predominat persoanele de vârsta 20-40 de ani – 39 (60,0%). Calea de depistare de bază a fost pasivă - 64 (98,5%). Majoritatea (66,2%) persoanelor n-au fost încadrați în câmpul muncii. Concluzii. Contact cu bolnavii de tuberculoză au avut 43,1%, din focare de deces – 39,3% persoane. Majoritatea pacienților au avut diferite comorbidități – 61,5%. Cașexie s-a constatat la jumătate dintre bolnavi – 58,5%. Au predominat pacienții în stare gravă (60,0%). Microscopia sputei la BAAR a fost pozitivă la 80,0%, ce a fost confirmat și bacteriologic (93,9%). Au predominat rezultatele negative a tratamentului, cu mare pondere a deceselor.

Cuvinte-cheie
Infiltrative pulmonary tuberculosis, caseous pneumonia, cachexia,

tuberculoza pulmonară infiltrativă, pneumonia cazeoasă, caşexie