Expresia vulnerabilității în cazul adolescenților moldoveni imigranți din Italia
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
604 133
Ultima descărcare din IBN:
2023-12-28 21:27
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.8 (302)
Psychology (3511)
SM ISO690:2012
ROȘCA, Tatiana, NEGREA, Adelina. Expresia vulnerabilității în cazul adolescenților moldoveni imigranți din Italia. In: Vector European, 2021, nr. 2, pp. 197-201. ISSN 2345-1106. DOI: https://doi.org/10.52507/2345-1106.2021-2.36
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2021 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Expresia vulnerabilității în cazul adolescenților moldoveni imigranți din Italia

Expression of vulnerability in the case of moldovan adolescents of Italian immigrants

DOI:https://doi.org/10.52507/2345-1106.2021-2.36
CZU: 159.922.8

Pag. 197-201

Roșca Tatiana, Negrea Adelina
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 5 decembrie 2021


Rezumat

Prezenta lucrare își propune să exploreze elementele de risc care pot provoca disconfort fizic și mintal la adolescenții imigranți moldoveni în diferite faze ale migrației: premigrație, migrație și postmigrație. Se concentrează în special pe vulnerabilitățile inerente procesului de aculturație, legat de rolurile exercitate de familie, grupul de semeni, de prieteni și pe complexitatea împletirii dinamicilor traumelor din trecut cu dificultățile prezentului și perspectivele nepromițătoare ale viitorului.

This paper aims to explore the risk elements that can cause physical and mental discomfort in Moldovan immigrant adolescents in different phases of migration: premigration, migration and postmigration. It focuses in particular on the vulnerabilities inherent in the acculturation process, related to the roles played by family, peer group, friends and the complexity of intertwining the dynamics of past traumas with the difficulties of the present and the unpromising prospects of the future.

Cuvinte-cheie
adolescenți imigranți, vulnerabilitate, migraţie, sănătate mintală, suferinţă, aculturație,

immigrant adolescents, vulnerability, migration, mental health, suffering, acculturation