Factorii implicaţi în formarea comportamentului adictiv la preadolescenți
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
460 46
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-22 19:46
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.7:613.83 (1)
Psychology (3361)
Health and hygiene of the nervous system. Health and ethics (128)
SM ISO690:2012
ABRAHAM, Pavel, DIŢA, Maria. Factorii implicaţi în formarea comportamentului adictiv la preadolescenți. In: Vector European, 2021, nr. 2, pp. 142-146. ISSN 2345-1106. DOI: https://doi.org/10.52507/2345-1106.2021-2.25
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2021 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Factorii implicaţi în formarea comportamentului adictiv la preadolescenți

Factors involved in the formation of addictive behavior in pre-adolescents

DOI:https://doi.org/10.52507/2345-1106.2021-2.25
CZU: 159.922.7:613.83

Pag. 142-146

Abraham Pavel1, Diţa Maria2
 
1 Universitatea din Bucureşti,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
 
Disponibil în IBN: 1 decembrie 2021


Rezumat

Deoarece lumea internă a preadolescentului este încă nedezvoltată şi insuficient îmbogățită cu experiența trăirii situațiilor critice ce stau în calea satisfacerii necesităților importante, nu se stimulează activismul lui, orientat la învingerea lor. De aceea în situații dificile preadolescentul include mecanismele de apărare. În cazul când mecanismele se dovedesc a fi neeficiente organismul instinctiv caută ieșire şi deseori o găsește în mediul extern. Drept procedee externe de apărare de situația psihotraumatică pot fi substanțele psihoactive iar vulnerabilitatea preadolescenților la consumul de droguri este direct legată de faptul că drogurile au devenit accesibile, consumul fiind asociat deseori cu presiunea exercitată de grupul de prieteni

Because the preadolescent's inner world is still undeveloped and insufficiently enriched by the experience of experiencing critical situations that stand in the way of meeting important needs, his activism, aimed at overcoming them, is not stimulated. Therefore, in difficult situations the preadolescent includes the defense mechanisms. When the mechanisms prove to be inefficient, the body instinctively looks for a way out and often finds it in the external environment. Psychoactive substances can be used as external procedures to defend against the psychotraumatic situation and the vulnerability of preadolescents to drug use is directly related to the fact that drugs have become accessible, the consumption being often associated with the pressure exerted by the group of friends.

Cuvinte-cheie
preadolescenţi, comportament adictiv, droguri, sferă emoțională, spațiul social,

preadolescents, addictive behavior, drugs, emotional sphere, social space