Activitatea civică de folosit în evenimentele extracurriculare a studenților
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
229 1
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-03 11:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.147.111:811.111 (1)
Higher education. Universities. Academic study (2297)
English language (589)
SM ISO690:2012
ŞINGHIREI, Valentina. Activitatea civică de folosit în evenimentele extracurriculare a studenților. In: Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic, 28 mai 2021, Chişinău. Chişinău: Print-Caro SRL, 2021, pp. 71-81. ISBN 978-9975-56-916-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic 2021
Seminarul "Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic"
Chişinău, Moldova, 28 mai 2021

Activitatea civică de folosit în evenimentele extracurriculare a studenților

Civic activity to be fostered in extra-curricular student’sevents

CZU: 378.147.111:811.111

Pag. 71-81

Şinghirei Valentina
 
Universitatea Americană din Moldova
 
Proiect:
20.80009.0807.28 Consolidarea sistemului de securitate națională prin cunoaștere și comunicare
 
Disponibil în IBN: 25 noiembrie 2021


Rezumat

Au existat multiple tendințe de formare a cetățenilor democrați prin educație formală și, în contextul european, procesele au crescut dramatic odată cu procesul de europenizare începând cu anii 1980. Activitățile de implicare civică pot fi politice sau apolitice. Pe de o parte, pare să existe o mare nesfârșită de modalități de implicare. Pe de altă parte, este dificil să știi ce merită timpul tău și ce organizații sunt de încredere. Participarea politică poate fi, de asemenea, un pic intimidantă la prima vedere. Cu toate acestea, fiecare experiență este o oportunitate de învățare și oamenii nu vor întoarce ajutorul bun sau sabotarea neintenționată a efortului colectiv. Termenul de implicare civică nu are o definiție standard și ar putea fi aplicat unei game de activități. Articolul va arunca lumina asupra faptului că activitatea civică a studenților depinde de rolul activităților extracurriculare bazate pe universitate ca o tendință contemporană în construirea valorilor și competențelor active ale cetățeniei la studenți, și anume, percepția activă a cetățeniei; responsabilitatea socială; conștientizarea interculturală; conștientizarea democrației și a drepturilor omului; abilități de gândire și cercetare; și abilități de interacțiune și interpersonale. Prin urmare, prezentul studiu a vizat explorarea importanței acestor activități în îmbunătățirea învățării limbii engleze în universitățile Republicii Moldova. Pe baza unei metode cantitative și calitative, a examinat rolul activităților extracurriculare în dezvoltarea auto-învățării limbii engleze de către elevi. Rezultatele acestui studiu au arătat că profesorii foloseau rar activități extracurriculare pentru a motiva elevii să învețe. De asemenea, au demonstrat că studenții au împărtășit atitudini pozitive față de activitățile extracurriculare ca un instrument eficient pentru a învăța limba engleză și a-și îmbunătăți abilitățile academice. Pe scurt, implicațiile pedagogice ale acestor descoperiri sunt că activitățile extracurriculare facilitează predarea limbii engleze, îi motivează pe elevi să învețe și îi fac mai sociabili și pregătiți pentru învățarea de lungă durată.

There have been multiple trends of fostering democratic citizens through formal education, and in the European context the trials have been dramatically increased with the Europeanization process since the 1980s. Civic engagement activities can be either political or apolitical. On one hand, there seems to be an endless sea of ways to get involved. On the other hand, it is difficult to know what is worth your time and what organizations are trustworthy. Political participation can also be a bit intimidating at first glance. However, every experience is a learning opportunity and people will not turn away good help or unintentionally sabotaging the collective effort. The term civic engagement does not have a standard definition, and it could be applied to a range of activities. The article will shed the light on the fact that civic activity of students depend on the role of university-based extra-curricular activities as a contemporary trend in building active citizenship values and competencies in students, namely, active citizenship perception; social accountability; intercultural awareness; awareness of democracy and human rights; thinking and research skills; and interaction and interpersonal skills. The present study is also aimed to explore the importance of these activities in improving English learning in Moldova universities. Based on a quantitative and qualitative method, it examined the role of extracurricular activities in developing students’ self-learning of English. The results of this study have revealed that teachers rarely used extracurricular activities to motivate students to learn English. They also demonstrated that students shared positive attitudes towards extracurricular activities as an effective tool to learn English and improve their academic skills and civic activity. In short, the pedagogical implications of these findings are that extracurricular activities facilitate teaching English, motivate students to learn and make them more sociable, active as a citizen and ready for long-life learning.

Cuvinte-cheie
activitatea civică, activități extracurriculare, predarea limbii engleze, motivaţie, învățare egocentrică, comunicare interculturală,

civic activity, Extracurricular activities, English as a foreign language, motivation, self-centered learning, intercultural communication