The role of visual metadiscourse in academic presentation
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
39 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-17 15:47
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
808.5+81'42 (1)
Rhetoric of speech. Art or technique of oral expression (86)
Linguistics and languages (3777)
SM ISO690:2012
BOGDAN, Silvia. The role of visual metadiscourse in academic presentation. In: Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice. Ediţia 6, 6 decembrie 2019, Bălți. Bălţi: Tipografia Indigo Color, 2020, pp. 68-75. ISBN 878-9975-3382-8-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 6, 2020
Conferința "Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice, conferinţă ştiinţifică"
Bălți, Moldova, 6 decembrie 2019

The role of visual metadiscourse in academic presentation

CZU: 808.5+81'42

Pag. 68-75

Bogdan Silvia
 
"Alecu Russo" State University of Balti
 
Disponibil în IBN: 17 noiembrie 2021


Rezumat

Acest articol se axează pe analiza valorii imaginilor, care generează multiple sensuri in comunicarea vizuală şi contribuie la decodificarea sensului al unei reprezentări vizuale şi la construirea identităţii autorului. De asemenea, se examinează posibilităţile imaginilor vizuale de a transmite multiple sensuri.

Cuvinte-cheie
visual metadiscourse, multimodality, interactive function, interactional function, visual representation