Managementul dezvoltării creativității la elevi
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
354 10
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-01 17:55
SM ISO690:2012
BÎRSAN, Elena, OPREA-SOLTAN, Victoria. Managementul dezvoltării creativității la elevi. In: Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane, Ed. 1, 5-6 iunie 2021, Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2021, Ediția 1, Vol.4, pp. 61-76. ISBN 978-9975-76-349-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.4, 2021
Conferința "Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane"
1, Chişinău, Moldova, 5-6 iunie 2021

Managementul dezvoltării creativității la elevi


Pag. 61-76

Bîrsan Elena, Oprea-Soltan Victoria
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
 
Disponibil în IBN: 8 noiembrie 2021


Rezumat

În condiţiile actuale ale progresului ştiinţei, tehnicii şi culturii, un popor cu un nivel scăzut al creativităţii, cu o cultură limitată, nu va putea rezolva eficient problemele cu care se confruntă. Lumea actuală este produsul unor decizii bazate pe creativitate, unele dintre ele venind din supravieţuirea ideilor marilor gânditori ai lumii, altele – din negarea lor sau din numeroase momente de gândire asupra lor.

Cuvinte-cheie
management, creativitate, elevi