Factorii sociali și psihologici ce tin de responsabilitatea medicilor-chirurgi
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
327 1
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-19 22:55
SM ISO690:2012
BUJAC, Irina. Factorii sociali și psihologici ce tin de responsabilitatea medicilor-chirurgi. In: The contemporary issues of the socio-humanistic sciences: The mentalities of society in transformation, Ed. 6, 11-12 decembrie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Liberă Internațională din Moldova, 2015, Ediția 6, pp. 99-100.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6, 2015
Conferința "Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane"
6, Chișinău, Moldova, 11-12 decembrie 2015

Factorii sociali și psihologici ce tin de responsabilitatea medicilor-chirurgi

The social and psychological factors related to the responsibility of surgeons


Pag. 99-100

Bujac Irina
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 31 octombrie 2021


Rezumat

În prezent, unele cazuri de vătămare a sănătăţii sunt raportate pe larg în massmedia, ceea ce duce la declanşarea unui protest public și nu contribuie la o evaluare obiectivă a activității medicale. În acest articol ne vom referi la factorii sociali și psihologici ce ţin de responsabilitatea medicilor-chirurgi. Eroarea medicală este un fenomen complicat, care necesită studierea, pe lângă profesionalismul medical, a eticii și deontologiei, precum și percepția sociopsihologică a valorii personalităţii umane, demnităţii şi drepturilor acesteia.

Presently, cases of harms in health are widely reported in the media, leading to public protest, and do not contribute to an objective evaluation of medical activity. This article refers to the social and psychological factors related to the responsibility of surgeons. Medical error is a complicated phenomenon, which in addition to medical professionalism, requires knowledge of ethics and deontology, and socio-psychological perception of the value of human personality, dignity and rights.

Cuvinte-cheie
psihologie, responsabilitate, chirurgi, etică medicală, risc profesional, bioetică,

psychology, responsibility, surgeons, medical ethics, professional risk, bioethics