Rolul bacteriilor fitopatogene în biocenozele culturilor pomicole seminţoase
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
61 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-17 22:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
634.1:632.03 (1)
Fruit growing (1088)
Plant damage, injuries. Plant diseases. Pests, organisms injurious to plants. Plant protection (687)
SM ISO690:2012
MAGHER, Maria. Rolul bacteriilor fitopatogene în biocenozele culturilor pomicole seminţoase. In: Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor. Vol. 24 (2), 25 iunie 2010, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2010, pp. 320-324. ISBN 978-9975-64-125-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2), 2010
Simpozionul "Horticultura modernă – realizări şi perspective,"
Chișinău, Moldova, 25 iunie 2010

Rolul bacteriilor fitopatogene în biocenozele culturilor pomicole seminţoase

CZU: 634.1:632.03

Pag. 320-324

Magher Maria
 
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
 
Disponibil în IBN: 15 octombrie 2021


Rezumat

The fire blight of fruit’s culturs is very aggressive disease. The protection of apple’s, quince’s, pear’s trees is difficult through of quick spread and high damage of disease. The very importent phenophases of plant’s development is precise during artificial infection of scions. The condition of weather favourable for spread of disease find out.

Cuvinte-cheie
infection, symptoms, aggressivity